Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhDr Petr Jokeš, PhD.

starszy wykładowca

starszy wykładowca

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: petr.jokes@uj.edu.plpetr.jokes@seznam.cz

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-2232-0879

Dyżury stacjonarne

urlop

Kariera naukowa

Urodziłem sie w 1965 roku w Vyškovie na Morawach. Skończyłem studia filologii czeskiej i historii na uniwersytecie w Brnie, wykonywałem zawody nauczyciela w szkole podstawowej, pracownika muzeum, dziennikarza. W latach 1996-2007 byłem lektorem języka czeskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku 2009 obroniłemrozprawę doktorską pod tytułem Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na zachodnich i południowo-zachodnich Morawach w okresie do wojen husyckich.

Powodem do dumy są dla mnie moi byli studenci – ważni przedstawiciele młodszego pokolenia tłumaczy literatury czeskiej oraz animatorzy kontaktów polsko-czeskich, tacy jak Olga Czernikow, Kasia Dudzic-Grabińska, Anna Maślanka, Julia Różewicz, Anna Wanik, Agata Wróbel, Michał Zabłocki i inni.

Zainteresowania naukowe

Kult świętych w średniowieczu, szczególnie wezwania kościołów.
Organizacja kościoła w średniowieczu.
W latach 2010-2013 realizował grant NCN „Patrocinia średniowiecznych kościołów na
Morawach południowych".

Zainteresowania pozanaukowe

Moim hobby jest moja praca i wychowanie niepełnosprawnej córki. Lubię chodzenie po
górach, jazdę na rowerze, pływanie. Chętnie uczę się języków obcych, moimi ulubionymi są węgierski i chorwacki.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Farní organizace na středověké západní Moravě, Matice Moravská, Brno 2011.
 2. Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa. Wyd. Avalon, Kraków 2020.

Artykuły:

 1. Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě, Časopis matice moravské CXII, 1993, s. 55-76 (współautor Monika Rychlíková.).
 2. Děkanátní zřízení na středověké západní a jihozápadní Moravě (od počátků do roku 1419), „Časopis Matice moravské" CXXVIII, Brno 2009, s. 107-125.
 3. Kościoły filialne i ich miejsce w organizacji parafialnej średniowiecznych Moraw. Prace historyczne 137, 2010, s. 21-25.
 4. Soupis patrocinií na jižní Moravě, Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 113-149.
 5. Patrocinium św. Klemensa na Morawach – dziedzictwo misji św. Cyryla i Metodego?, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 8, 2013, s. 311–318.
 6. „…beate Marie virginis gloriose, in cuius honorem eadem parrochialis ecclesia sit consecrata…" Pohledy do světa středověkých patrocinií na jižní Moravě, Časopis Matice moravské 133, 2014, s. 3-24.
 7. Patrocinia městských kostelů na západní a jižní Moravě. Městský farní kostel v českých zemích ve středověku, Praha, Dolní Břežany 2015, s. 199-210.
 8. Medieval south Moravian patron saints - a survey. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 143, z. 3 (2016), s. 481–499.
 9. Patron Saints in the times of Christianization. Some reflections about Great Moravian dedications. Folia Historica Cracoviensia 23, Nr. 1 (2017), s. 83-96.
 10. Patrocinium svatého Mikuláše a středověká Morava. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. K vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger a Martin Wihoda, Brno 2020, s. 181-189.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak