Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze słowiańskie filologie

Studiuj slawistykę w Krakowie! Poznaj języki i kultury krajów słowiańskich!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Instytut Filologii Słowiańskiej zaprasza na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku neofilologia » filologia słowiańska.
Oferujemy kształcenie w zakresie następujących modułów specjalizacyjnych: bułgarski, chorwacki, czeski, słowacki, serbski.

Czego można nauczyć się na slawistyce?

Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich. Oprócz języków modułów specjalizacji, studenci uczą się również drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, i in.). Z myślą o rynku pracy, na studiach drugiego stopnia prowadzona jest intensywna nauka drugiego języka słowiańskiego (jako: kontynuacja wybranego na studiach I stopnia lub nauka od podstaw jednego języka z modułów specjalizacyjnych). Ponadto realizowany jest program przekładowy: dwusemestralny kurs przekładu ustnego odbywający się w profesjonalnym laboratorium językowym oraz trzysemestralny kurs przekładu pisemnego.

Stypendia i wyjazdy edukacyjne

Pobyty stypendialne, wycieczki tematyczne i szkoły językowe oferowane są studentom już od I semestru studiów. W pierwszej kolejności odbywają się obozy naukowe z intensywną nauką języka i poznawaniem różnych aspektów kultur słowiańskich, następnie organizowane są wycieczki do wybranych miast i regionów Słowiańszczyzny: to znakomita okazja do zwiedzenia najważniejszych miejsc, spotkań z naukowcami, pisarzami, artystami, nawiązania kontaktów ze studentami z zagranicznych ośrodków. Wielu studentów korzysta z oferty stypendialnej programu Erasmus+. Na semestralne pobyty w wybranym ośrodku akademickim co roku wyjeżdża około 30 osób. Krakowscy slawiści mają możliwość wyjazdu do Słowacji, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Słowenii, Macedonii, Niemiec, Austrii. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+, podobnie jak stypendia ministerialne (NAWA), to najlepszy sposób na perfekcyjne opanowanie języka, poznanie kultury i życia codziennego, zebranie materiałów do prac dyplomowych, ale także zawarcie nowych przyjaźni. Umiejętności językowe można doskonalić także podczas letnich szkół językowych w krajach Europy Środkowej i Bałkanów.

Studia slawistyczne umożliwiają:

-> praktyczne opanowanie języka: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, słowackiego lub serbskiego (zajęcia prowadzone przez native speakerów – zawodowych lektorów),
-> zdobycie kompetencji przekładowych w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, poznanie najważniejszych zjawisk kulturowych, literackich i językowych wybranego kraju w kontekście całej Słowiańszczyzny i Europy,
-> zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, pobyty stypendialne oraz staże w ważnych ośrodkach zagranicznych w Europie Środkowej i na Bałkanach,
-> gruntowne przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w firmach prowadzących współpracę z zagranicą, instytucjach kultury i placówkach dyplomatycznych.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów slawistycznych doskonale radzą sobie na rynku pracy. Znają kilka języków – biegle posługują się przynajmniej jednym językiem słowiańskim (bułgarskim,  chorwackim, czeskim,  serbskim lub słowackim) oraz bardzo dobrze drugim językiem słowiańskim, co w połączeniu ze znajomością języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego  lub  francuskiego  (których naukę kontynuują na studiach), daje wysokie kompetencje i kwalifikacje przyszłego pracownika. Firmy outsourcingowe, których Kraków stał się w ostatnim czasie prawdziwym centrum, takie jak Shell, Deloitte, IBM, Comarch, Capgemini, Heineken czy Philip Morris, chętnie zatrudniają naszych absolwentów w charakterze tłumaczy, księgowych, asystentów, czy też zarządzających projektami i logistyką. Od lat spora część absolwentów znajduje również zatrudnienie w sektorze turystycznym oraz w wydawnictwach, niektórzy podejmują indywidualną działalność jako tłumacze.

Informacje szczegółowe o studiach I i II stopnia

Filologia słowiańska - studia I stopnia -> szczegółowe informacje

Filologia słowiańska - studia II stopnia -> szczegółowe informacje

Informacje o kryteriach kwalifikacji, terminach i limitach

Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz na stronach systemu IRK:

Studia I stopnia (obywatele polscy)

Studia I stopnia (cudzoziemcy)

Studia II stopnia (obywatele polscy)

Studia II stopnia (cudzoziemcy)

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli chcesz więcej informacji - odwiedź nasze strony:
www.ifs.filg.uj.edu.pl i www.facebook.com/ifs.uj

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?

Jeśli chcesz jeszcze więcej informacji - odwiedź strony Uniwersytetu Jagiellońskiego:
irk.uj.edu.pl - katalog studiów oraz system do rekrutacji na studia
rekrutacja.uj.edu.pl - przewodnik po rekrutacji na studia w języku polskim
welcome.uj.edu.pl - przewodnik po rekrutacji na studia w językach obcych