Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Piotr Mirocha

asystent i doktorant

asystent i doktorant

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 
e-mail: pamirocha@gmail.com, piotr.mirocha@uj.edu.pl
profil w USOSweb

profil w academia.edu

profil w ResearchGate

Dyżury zdalne

środa 14.00 - 15.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii serbskiej (2014) i filologii chorwackiej (2016) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Ukończył także studia nauczania języka polskiego jako obcego (2018) w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ.

Przygotowuje pracę doktorską pt. Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku pod kierunkiem dr. hab. Macieja Czerwińskiego, prof. UJ.

Od roku 2018 prowadzi zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Analiza dyskursów politycznych, zwłaszcza wspierana przy użyciu metod językoznawstwa korpusowego. Kulturowo i politycznie uwarunkowane użycia języka w nowoczesnej i współczesnej Europie Południowo-Wschodniej (m. in. w XIX-wiecznym nacjonalizmie serbskim, jugosłowiańskim socjalizmie realnym, procesach europeizacji w państwach postjugosłowiańskich). Semiotyka i społeczne uwikłanie architektury i przestrzeni miejskiej.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Wybrane artykuły:

1. Полисемија српске лексеме "народ" и њене последице: пример "Начертанија" Илије Гарашанина, [w:] О вредностима у српском језику 2: зборник етнолингвистичких радова, red. D. Ajdačić, Beograd 2019, s. 96-110.

2. Europa i jej wyobrażone granice w medialnym dyskursie chorwackim po 2012 roku, „Politeja” t. 16, 58(1)/2019, s. 153-171.

3. Listy frekwencyjne jako narzędzie ewaluacji leksyki w podręcznikach do języka polskiego jako obcego: analiza i ocena podręcznika „Krok po kroku 1”, „Kwartalnik Polonicum” 31-32/2019, s. 38-46.

4. Semiotics of the Ottoman bridge: between its origins and Ivo Andrić, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 24(1)/2019, s. 167-180.

5. Językowy obraz pojęcia „DEMOKRACIJA” w języku chorwackim, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J.  Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 131-147.

6. Die Genealogie des Titoismus: über die geschichtliche Entwicklung der Rhetorik Josip Broz Titos, [w:] Junge Slavistik im Dialog VI: Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz, red. A. Weigl, N. Nübler, K. Naumann, M. Völkel-Bill, S. Grahl, T. Lis, Hamburg 2017, s. 207-217.

7. Dwa modele titoizmu: lingwistyczne badania nad ideologią realnosocjalistycznej Jugosławii, „Socjolingwistyka”, 31/2017, s. 149-162.

8. Terytorium symboliczne w "Načertaniju" Ilii Garašanina: historyczna geneza symboliki i ukształtowanie semiotyczno-językowe, „Socjolingwistyka”, 2015 t. 29, s. 355-367.

 

Pełny spis publikacji