Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Kwoka

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: tomasz.kwoka (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

Profil pracownika w academia.edu

Dyżury zdalne

Stacjonarny - wtorek 15.00-16.00

Zdalny - inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii serbskiej w IFS UJ (2004). Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym rozpoczął w 2004 r. pod opieką naukową prof. Wiesława Borysia. Pracę doktorską Historia serbskiego słownictwa z zakresu stosunków społecznych (od końca XII do początku XX wieku) obronił pod koniec 2008 roku, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalizacji językoznawstwo.

W IFS UJ zatrudniony na stanowisku asystenta z dr. od roku 2009, a od 2012 - na stanowisku adiunkta.

W latach 2004-2012 prowadził zajęcia w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim).

Od 2012 r. także tłumacz przysięgły języka serbskiego.

Pełni funkcję administratora strony internetowej IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Wojwodina - historia i kultura regionu. Języki mniejszości narodowych w Wojwodinie i polityka językowa w Serbii. Nowy Sad i jego historia. Mozaika etniczna i religijna Wojwodiny.

Języki rusińskie w Europie Środkowej (j. łemkowski w Polsce i j. rusiński w Wojwodinie), kultura łemkowska (rusińska) w Polsce i Wojwodinie. Historia i kultura Rusinów wojwodińskich.
Gramatyka historyczna i historia języka serbskiego, współczesny stan języka serbskiego i języków post-serbsko-chorwackich.
Kultura ludowa i kultura współczesna Serbów, kultura popularna w Serbii (muzyka, film, teatr, komiks). Kulinaria bałkańsko-panońskie.
 

Udział w grantach i projektach badawczych:

- zespołowy: Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny [2011, IFS UJ]

- zespołowy: Wirtualne archiwum łemkowskie [2014, Fundacja Stara Droga]

- zespołowy: Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego [2012-2015, Instytut Slawistyki PAN; 11H 11 026480]

- zagraniczny: Прилози за речник страних речи (са етимолошким белешкама) српске Књажевске канцеларије [2016, Matica srpska, Nowy Sad]

- zespołowy, międzynarodowy: Community Based Policing and Post Conflict Police Reform (ICT4COP) [2015-2020, w ramach programu UE Horizon 2020, nr grantu 653909]

- zespołowy: Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa) [2017-2022, Instytut Slawistyki PAN; 11H 16 0266 84]

 

Zainteresowania pozanaukowe

Zaangażowany w promocję kultury serbskej w Krakowie poprzez organizację pokazów filmowych, koncertów muzycznych i imprez multimedialnych. Organizator wycieczek prywatnych i studenckich do Serbii.

Współpracuje z wydawnictwem Lemko Tower (seria wydawnicza GOLEM) i Fundacją Stara Droga (łemkowskie czasopismo edukacyjne dla dzieci LEMKOLAND) jako korektor tekstów w języku łemkowskim.

Wojwodina i Nowy Sad.

Wybrana bibliografia

Książki:

1. Magocsi Paul R., Duć-Fajfer Helena i Kwoka Tomasz, Rozmawiajmy po łemkowsku / Бесідуйме по лемківскы / Let's speak Lemko-Rusyn (rozmówki polsko-łemkowsko-angielskie), Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA, Warszawa 2007.

2. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom I: Ród i Społeczeństwo, WUJ, Kraków 2012.

3. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom II: Państwo i administracja, WUJ, Kraków 2013.

4. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom III: Wojsko, Kościół, świadczenia i własność, WUJ, Kraków 2015.

5. Serbia. Na skrzyżowaniu kultur, Helion (Bezdroża), Gliwice 2014.
 

Artykuły:

1. Serbskie językoznawstwo diachroniczne na początku XXI w., „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej", t. 44, Warszawa 2009, s. 237-258

2. Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców, „Linguistica Copernicana", nr 1 (3), Toruń 2010, s. 251-270

3. Wojwodińscy Rusini - między emancypacją a asymilacją. Prawna i społeczno-kulturalna sytuacja mniejszości rusińskiej w Wojwodinie, w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, tom 6, Kraków 2011, s. 269–306

4. Serbski i czarnogórski vojvoda, w: BORYSIANA ETYMOLOGICA - DIACHRONICA - SLAVICA, pod red. Marioli Jakubowicz i Beaty Raszewskiej-Żurek, IS PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2014, s. 387-405

5. Војвођански јеловник – поглед гурмана на међукултурне и међунационалне утицаје, w: Иновациони процеси у српском књижевном језику -утицаји других језика и култура, Научни скуп слависта у Вукове дане 43/1, Београд 2014, с. 407-417

6. Przesiadywanie – przyjemności w starych kafanach Nowego Sadu, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović, Wydawnictw scriptum, Kraków 2016, s. 305-322

7. Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii, PAU, Kraków 2016, (w druku)

 

Pełny spis publikacji

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego