Zakład Filologii Słowackiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 106, tel. 12 6632703

Kierownik

Wykładowcy

dr hab. Maria Papierz, prof. emeritus UJ (pracownik emerytowany), językoznawstwo

dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel, prof. nadzw. UJ, literaturoznawstwo

dr Aleksandra Hudymač, adiunkt, literaturoznawstwo

dr Rafał Majerek, adiunkt, literaturoznawstwo

mgr Vlasta Juchniewiczová, starszy wykładowca

Lektorzy

Miroslava Kyselová, lektorka języka słowackiego

Doktoranci

mgr Monika Sagało - literaturoznawstwo