Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel, prof. UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

W 1982 roku ukończyłam  filologię słowiańską  (specjalność słowacystyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1982 roku podjęłam pracę w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na stanowisku asystenta, od 1994 roku na stanowisku adiunkta (od 1 października 2009  na czas nieokreślony). W 1993 roku uzyskałam stopień naukowy doktora  na podstawie pracy  Ewolucja sielanki słowackiej. W 2008 roku uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie książki Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku i dorobku naukowego. Zajmowałam się publicystyką, między innymi w latach 1993-1993 w „Dzienniku Polskim" komentowałam aktualną sytuację społeczno-polityczną na Słowacji. W okresie 31.05.1996 - 17.11.2000   byłam urlopowana przez władze UJ i oddelegowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; pełniłam funkcje  II sekretarza Ambasady RP na Słowacji – wicedyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół różnych tematów, przede wszystkim jednak starszej literatury słowackiej, ze szczególnym uwzględnieniem baroku  w świetle antropologii kultury. Obecnie pracuję nad książką Z pamiętników skazańców czyli losy protestanckich duchownych w XVII  wieku w Królestwie Węgierskim. Badania obejmują także zagadnienia dotyczące kształtowania się świadomości narodowej Słowaków,   literaturę i kulturę Europy Środkowej, autobiografie twórców słowackich uwikłanych w trudne sytuacje polityczne, status  literatury   traktującej o złu (wykład monograficzny Kategoria zła w literaturze i kulturze).

Zainteresowania pozanaukowe

Kultura, historia i literatura krajów wchodzących w skład  Austro - Węgier, ponadto film, muzyka, polityka, turystyka piesza i psychologia.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Dzieje sielanki słowackiej na tle europejskim, Kraków 1994.
  2. Spóźnione spowiedzi, czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku, Kraków 2007.

Artykuły:

  1. Barok słowiański pod berłem Habsburgów  (1992);
  2. Europa Środkowa w oczach słowackiego Węgra (2005);
  3. Incarceratio, liberatio et peregrinatio w twórczości słowackich emigrantów religijnych XVII wieku ( 2011);  
  4. „Krwawa hrabina" w kontekście czarnego romantyzmu (2011);
  5. Otázka zla v próze Vilikovského (2013);
  6. Pravda a fikcia v románe Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), (2014).

 

Zobacz pełny spis publikacji