Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Przemysław Fałowski

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: przemyslaw.falowski@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-1039-3496

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 13.00 - 14.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii czeskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i w języku chorwackim. W latach 2009–2011 zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2011 roku pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2014 roku – adiunkta.

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe: historia języków słowiańskich, dialektologia czeska i chorwacka, słowiańska leksyka potoczna.
Prowadzone badania naukowe, potwierdzone referatami oraz artykułami, w następujących dziedzinach:  dzieje czeskiej leksykografii, dialekt kajkawski języka chorwackiego, „brněnský hantec", leksyka substandardowych odmian języka czeskiego i chorwackiego, procesy standaryzacyjne we współczesnym języku chorwackim.

Zainteresowania pozanaukowe

Sport, podróże, dobre jedzenie.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim, Kraków 2015.

Artykuły:

  1. Kilka słów o nieznanym dotąd zabytku leksykografii czeskiej XVIII wieku [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI, Językoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2005, s. 65–69.
  2. Współczesny „brněnski hantec" w opowiadaniach Leoša Tomana, „Bohemistyka" 1/2007, s. 57–69.
  3. Wyrazy greckiego i łacińskiego pochodzenia w potocznej odmianie języka czeskiego [w:] Źródła humanistyki europejskiej, Iuvenilia Philologorum Cracoviensium I, red. K. Korus, Kraków 2008, s. 167–181.
  4. Tendencje słowotwórcze w leksyce potocznej języka czeskiego i języka chorwackiego, „Studia Slavica XV", Ostrava 2011, s. 233–240.
  5. Words of Romani origin in the Czech and Croatian languages, "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 130, Kraków 2013, s. 95–115.
  6. Wpływy obce w leksyce kajkawskiej na przykładzie pejoratywnych określeń człowieka, [w:] Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica, red. M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek, Warszawa 2014, s. 325–341.

 

Zobacz pełny spis publikacji