Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O studiach

Slawistyka - poznaj języki i kultury krajów słowiańskich

Na kierunku filologia słowiańska kształcimy w zakresie filologii bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, serbskiej i słowackiej. Od roku akademickiego 2023/2024 osobom znającym angielski na poziomie B1 proponujemy również naukę w ramach nowych ścieżek: filologia bułgarska z językiem angielskim oraz filologia słowacka z językiem angielskim

Przygotowujemy specjalistki i specjalistów w dziedzinie języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Absolwentki i absolwenci slawistyki szybko znajdują zatrudnienie i osiągają sukcesy zawodowe w instytucjach kultury, wydawnictwach i firmach współpracujących z krajami słowiańskimi, zajmują się tłumaczeniami – komercyjnymi i literackimi, ich wiedza i umiejętności są wysoko cenione przez pracodawców z różnych sektorów kultury i gospodarki.

Studia slawistyczne to

 • wyjątkowe połączenie tradycji studiów filologicznych z nowoczesną humanistyką 
 • atrakcyjny plan studiów 
 • kształcenie pod kierunkiem wybitnych badaczek i badaczy literatury, języka, kultury, historii
 • lektoraty języków słowiańskich prowadzone przez native speakerów
 • bogata oferta zagranicznych wyjazdów stypendialnych i staży
 • możliwość rozwijania zainteresowań w kole naukowym i publikowania własnych prac
 • znakomite przygotowanie do dynamicznego wejścia na rynek pracy

W trakcie studiów

 • w stopniu zaawansowanym opanujesz wybrany język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski lub słowacki (poziom C1 po licencjacie, C2 po magisterium)
 • podniesiesz swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, studiując na ścieżkach: filologia bułgarska z językiem angielskim lub filologia słowacka z językiem angielskim (poziom B2+ po licencjacie)
 • zdobędziesz kompetencje przekładowe – podstawowe na studiach pierwszego stopnia, zaawansowane na studiach drugiego stopnia, m.in. na zajęciach w profesjonalnym laboratorium językowym, przygotowujących do profesjonalnych tłumaczeń kabinowych  
 • w stopniu komunikatywnym nauczysz się drugiego wybranego języka słowiańskiego oraz będziesz kontynuować naukę języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego ze szkoły średniej, by zdobyć kompetencje na poziomie B1
 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa
 • poznasz najważniejsze zjawiska kulturowe, literackie i językowe wybranego kraju w kontekście całej Słowiańszczyzny i Europy
 • nauczysz się interpretować różnorodne teksty kultury 
 • będziesz mieć możliwość wyjazdów na staże oraz stypendia w najważniejszych ośrodkach akademickich Europy Środkowej i Bałkanów

 

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny UJ kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Wydział dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, w tym laboratoriami językowymi oraz świetnie wyposażoną biblioteką, która stanowi bogate centrum informacji dotyczące historii literatury i językoznawstwa, historii i kultury oraz przekładoznawstwa.

Prowadzone na Wydziale studia od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, kształcąc na najwyższym poziomie i przygotowując do podjęcia atrakcyjnej pracy. W płynnym wejściu na rynek pracy pomagają praktyki oraz staże oferowane przez firmy i instytucje kulturalne, które współpracują zarówno z Wydziałem, jak i bezpośrednio z Instytutem Filologii Słowiańskiej.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, a studia na kierunku filologia słowiańska prowadzone są w Instytucie Filologii Słowiańskiej, którego siedziba znajduje się przy ul. Ingardena 3, w niewielkiej odległości od centrum Krakowa, w pobliżu Biblioteki Jagiellońskiej. Instytut posiada dobrą infrastrukturę, w jego siedzibie studentki i studenci mogą korzystać z przestronnej czytelni i biblioteki - zbiory Instytutu liczą ponad 50 tys. wolumenów i około 5 tys. roczników czasopism.  

Filologia słowiańska na Uniwersytecie Jagiellońskim to slawistyka z najdłuższą i najbogatszą tradycją w Polsce. Jej początki sięgają 1818 roku, a badania związanych z Instytutem uczonych są znane i cenione w międzynarodowym środowisku naukowym.  

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, a które należą do grupy przedmiotów do wyboru, i które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci.

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego. 
Koło Naukowe Slawistów UJ od kilku dziesięcioleci prowadzi swoją działalność, związaną z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań Słowiańszczyzną, integracją środowiska studenckiego. Działalność Koła to przede wszystkim organizowanie spotkań naukowych (sesje, konferencje), wyjazdy na praktyki językowe i obozy, zapoznawanie młodszych roczników z kulturą i zwyczajami krajów słowiańskich. Koło organizuje także ogólnopolskie konkursy na przekład z języków słowiańskich. Studentki i studenci filologii słowiańskiej swoje teksty naukowe mogą publikować w „Studenckich Zeszytach Naukowych IFS”, natomiast inne teksty w czasopiśmie elektronicznym IMAGINARIA (czasopismo przyjmuje: teksty popularnonaukowe i publicystyczne, reportaże, eseje, recenzje, portrety, a także poezję i krótką prozę).
Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ i w ramach wymian międzynarodowych lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Co mówią nasi studenci?

 • Jessica, filologia czeska

Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Korzystać, korzystać i raz jeszcze korzystać. Z zajęć, również tych dodatkowych, ze staży, praktyk, wyjazdów, działalności dodatkowej, jak choćby działanie w Samorządzie czy różnych innych ciekawych inicjatywach, a tych na naszym Uniwersytecie nie brakuje. Pamiętajcie, że doświadczenie jest niesamowicie ważne i to, co robicie, jakie działania podejmujecie, zaowocuje w przyszłości.

 • Mikołaj, filologia serbska

Czym różni się studiowanie od nauki w liceum? Wolnością. Na studiach nie będziesz już traktowany jak dziecko, co pozwala Ci na większą elastyczność, ale także wymaga odpowiedzialności!

 • Gabriela, filologia chorwacka 

Studia slawistyczne są wyjątkowe i niepowtarzalne. Uczymy się w małych grupach, co umożliwia bardzo indywidualne podejście do studentów, ułatwia komunikację z wykładowcami. Najlepsze, co mnie spotyka to interakcja z ludźmi ze slawistyki.

 • Mateusz, filologia słowacka 

Studiowanie slawistyki daje możliwość poznania kultur, które mimo bliskości geograficznej pozostają dla nas nieznane. Jedną z takich kultur jest kultura Słowacji. Studia dają możliwość poznania języka słowackiego oraz zdobycia wiedzy na temat słowackiej kultury.

 • Natalia, filologia bułgarska 

Uwielbiam atmosferę na uczelni! Jest pełna życzliwości i przyjazna. Dzięki slawistyce przeżyłam niezapomniane chwile i doznałam poczucia wspólnoty z innymi slawistami.

Absolwenci

Absolwentki i absolwenci studiów slawistycznych doskonale radzą sobie na rynku pracy, znajdują zatrudnienie w instytucjach i firmach, które – ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności – poszukują osób dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem słowiańskim (bułgarskim, chorwackim, czeskim, serbskim lub słowackim), dobra znajomość drugiego języka słowiańskiego oraz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego (których nauka kontynuowana jest na studiach), specjalistyczna wiedza na temat kultury krajów słowiańskich – to wszystko zapewnia znalezienie dobrego i satysfakcjonującego zatrudnienia.
Firmy outsourcingowe, których Kraków stał się w ostatnim czasie prawdziwym centrum, takie jak Shell, Deloitte, IBM, Comarch, Capgemini, Heineken czy Philip Morris, chętnie zatrudniają nasze absolwentki i naszych absolwentów (tłumaczenia, księgowość, zarządzanie projektami i logistyką). Od lat wiele osób, które ukończyły filologię słowiańską podejmuje pracę w sektorze turystycznym, wydawnictwach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynkach tych krajów. Aktywność zawodowa naszych absolwentek i absolwentów to także działalność w dziedzinie tłumaczeń ustnych oraz prawnych, ekonomicznych, użytkowych tłumaczeń pisemnych, a także tłumaczeń literackich z języków słowiańskich, które w ostatnich latach chętnie publikują polskie wydawnictwa. 
 
 
Kształcimy specjalistów - pracodawcy, rynek pracy, praktyki
 
Możliwości dalszej edukacji:
 • Szkoła Doktorska, np. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
 • Studia podyplomowe, np. studia podyplomowe Wydziału Filologicznego

Oferta dla szkół:

Instytut Filologii Słowiańskiej ma w swojej ofercie wykłady dla szkół dotyczące Bułgarii, Chorwacji, Czech, Serbii i Słowacji - ich języków, literatur i kultur oraz spotkania przybliżające problematykę Europy Środkowej i Bałkanów. 

W sprawie organizacji wykładów prosimy o kontakt z dr Dominiką Kaniecką: dominika.kaniecka@uj.edu.pl

Kontakt

Studia na kierunku filologia słowiańska prowadzone są w Instytucie Filologii Słowiańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoni.

Adres Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ:
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków

Pytania dotyczące studiów możesz zadać telefonicznie pod numerem: (+48) 12 663 27 24 lub pisząc na adres: katarzyna.czarnecka@uj.edu.pl