Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy studentów i absolwentów IFS UJ

2023

Oliwia Dobel (bułgarystka)

  • I miejsce w międzynarodowym konkursie przekładowym "Transformacje 2023" w kategorii poezja

*

Olga Dziubek (bohemistka)

  • I miejsce w międzynarodowym konkursie przekładowym "Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth", organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (więcej na stronie https://warsaw.czechcentres.cz/pl/blog...)
 

2022

 

Aleksandra Wójcik (bohemistka)

  • Excellence Module – nagroda indywidualna za publikację naukową. Nagroda przyznawana w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ
  • Druga nagroda w VII Międzynarodowym Konkursie Przekładowym Transformacii 2022 – Proza. Konkurs na najlepszy przekład z języka bułgarskiego organizowany przez Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (pierwszej nagrody nie przyznano)

2020

Aleksandra Wójcik (bohemistka)

  • Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie przekładowym (Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth) organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (m.in. Czeskie Centrum w Warszawie) - więcej na stronie https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/
  • Publikacja artykułu O zasadności wyodrębnienia wzoru přát w czeskiej koniugacji w czasopiśmie „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 217–234 (100 punktów na liście MNiSW) - więcej na stronie http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pol/pliki/Prace_Jezykoznawcze_22_2_2020.pdf
  • Wygłoszenie referatu „Napisać gramatykę na nowo – o wybranych problemach w nauczaniu gramatyki języków słowiańskich (na przykładzie języka czeskiego)” na konferencji naukowo-dydaktycznej „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym” organizowanej przez Uniwersytet Śląski (6 marca 2020)

2019

 

okładka książki

Agata Wróbel (bohemistka)

  • udział w europejskim programie CELA (Connecting Emerging Literary Artists, edycja 2019–2023; https://www.cela-europe.com/) jako tłumaczka w parze językowej czeski-polski

 

*

 

 

Małgorzata Mańka (bohemistka)

  • wyróżnienie w międzynarodowym konkursie przekładowym w ramach 4. edycji międzynarodowej konferencji studenckiej (4. ročník mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny) organizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze (Ústav jazykové a odborné přípravy, studijní středisko Praha–Albertov) we współpracy z Komisją Europejską

2018

Krzysztof Wołosiuk (bohemista)

2017

Anna Maślanka (bohemistka)

Polecamy:

2016

Agata Wróbel (bohemistka)