Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy studentów i absolwentów IFS UJ

2020

Aleksandra Wójcik (bohemistka)

- zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie przekładowym (Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth) organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (m.in. Czeskie Centrum w Warszawie) - więcej na stronie https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/

- publikacja artykułu O zasadności wyodrębnienia wzoru přát w czeskiej koniugacji w czasopiśmie „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 217–234 (70 punktów na liście MNiSW) - więcej na stronie http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pol/pliki/Prace_Jezykoznawcze_22_2_2020.pdf

- wygłoszenie referatu „Napisać gramatykę na nowo – o wybranych problemach w nauczaniu gramatyki języków słowiańskich (na przykładzie języka czeskiego)” na konferencji naukowo-dydaktycznej „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym” organizowanej przez Uniwersytet Śląski (6 marca 2020)

2019

 

okładka książki

Agata Wróbel (bohemistka)

udział w europejskim programie CELA (Connecting Emerging Literary Artists, edycja 2019–2023; https://www.cela-europe.com/) jako tłumaczka w parze językowej czeski-polski

 

***

 

 

Małgorzata Mańka (bohemistka)

wyróżnienie w międzynarodowym konkursie przekładowym w ramach 4. edycji międzynarodowej konferencji studenckiej (4. ročník mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny) organizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze (Ústav jazykové a odborné přípravy, studijní středisko Praha–Albertov) we współpracy z Komisją Europejską

2018

Krzysztof Wołosiuk (bohemista)

zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie przekładowym (Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth) organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (m.in. Czeskie Centrum w Warszawie) - więcej na stronie https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/archiv/cena-susanny-roth-2018/

2017

Anna Maślanka (bohemistka)

zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie przekładowym (Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth) organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (m.in. Czeskie Centrum w Warszawie) - więcej na stronie https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/archiv/cena-susanny-roth-2017/

Polecamy:

- blog Anny Maślanki Literackie skarby świata całego: http://literackie-skarby.blogspot.com/

- wywiad Anny Maślanki z tłumaczem Andrzejem Jagodzińskim: https://www.youtube.com/watch?v=UN1qCDXID0U

- dyskusję z udziałem Anny Maślanki: https://www.youtube.com/watch?v=avC2KO-f_WA

2016

Agata Wróbel (bohemistka)

zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie przekładowym (Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth) organizowanym przez České literární centrum oraz sieć Czeskich Centrów (m.in. Czeskie Centrum w Warszawie) - więcej na stronie https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/archiv/cena-susanny-roth-2016/