Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferty stypendialne dla studentów

Studenci IFS UJ mogą korzystać z bogatej, krajowej i zagranicznej, oferty wyjazdów stypendialnych. Oto niektóre z możliwości:

.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – poznaj ofertę wyjazdową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2021/2022

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Serbia, Słowacja i Słowenia.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Programu Erasmus+ Praktyki. Staż można odbyć w zagranicznej organizacji – prywatnej firmie, NGO, instytucji kultury naukowo-badawczej lub kultury itp. Praktyka powinna być powiązana ze studiowaną dziedziną.

Przygotowanie wniosku na Program Erasmus+ Praktyki składa się z czterech etapów:

 1. Znalezienie instytucji zagranicznej, w której student/ka chciał(a)by odbyć się praktyki.

 2. Uzyskanie zgody instytucji na przyjęcie studenta/ki na praktyki.

 3. Skompletowanie dokumentów: kwestionariusz kandydata, życiorys, zaświadczenie o średniej ocen, certyfikat językowy/potwierdzenie znajomości języka. Opcjonalnie: Internship Confirmation, zaświadczenie o działalności na rzecz społeczności akademickiej.

 4. Wypełnienie formularza online na stronie DOSZ UJ.

Rekrutacja na praktyki odbywa się codwumiesięcznych cyklach. Kalendarium, szczegółowe zasady kwalifikacji, wysokość stypendium oraz inne informacje dostępne są na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/traineeship

Zachęcamy do skorzystania z wyjazdów Erasmus+ Praktyki – to doskonała okazja, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów!

Zainteresowanym osobom oferujemy pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.

Na wszystkie pytania odpowie Koordynatorka Programu Erasmus+: natalia.palich@uj.edu.pl

 

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy? 

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

 • celowość praktyki; 

 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+; 

 • rok studiów w momencie odbywania praktyki; 

 • obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów; 

 • nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą; 

 • poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/traineeship

 • Miejsce: Sofia

Organizator: Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти (Uniwersytet Sofijski)
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia języka i kultury bułgarskiej, Obowiązkowy program nauczania obejmuje minimum 100 godzin kursu językowego i godzin seminaryjnych. Program fakultatywny obejmuje ok. 30 godzin m.in. praktycznej nauki tańców ludowych, nauki i analizy pieśni ludowych itp.
Okres/czas trwania: 3 tygodnie, lipiec
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Płatne 620 euro (czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, zwiedzanie Sofii z przewodnikiem, wycieczki). O stypendium (US lub bułgarskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki) można ubiegać się za pośrednictwem NAWA.

 

 • Miejsce: Wielkie Tyrnowo

Organizator: Международен летен семинар по български език и култура
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia
Okres/czas trwania: 2 tygodnie, lipiec
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Płatne 450 Euro (czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, jedna wycieczka). Obecnie UVT nie oferuje stypendiów dla naszych studentów, można się o nie ubiegać za pośrednictwem NAWA.

 

 • Miejsce: Wielkie Tyrnowo

Organizator: Международен летен семинар по български език и култура
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia
Okres/czas trwania: 3 tygodnie, sierpień
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Płatne 650 euro (czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, 2 wycieczki). O stypendium (UVT lub bułgarskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki) można ubiegać się za pośrednictwem NAWA. 

 • Miejsce: Dubrownik 
Organizator: Zagrebačka slavistička škola (Uniwersytet Zagrzebski) 
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia (nauka języka i literatury chorwackiej, spotkania plenerowe, wycieczki krajoznawcze)
Okres/czas trwania: Ostatni tydzień sierpnia i pierwszy września (dwa tygodnie)  
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 1 lub 2 (zależy od organizatorów); finansowany pobyt, w tym wyżywienie (dojazd we własnym zakresie)

 • Miejsce: Brno

Organizator: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince  
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: połowa lipca – połowa sierpnia; 4 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: České Budějovice

Organizator: Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta 
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: połowa sierpnia – początek września; 3 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: Olomouc

Organizator: Palackého univerzita, Filozofická fakulta
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: połowa lipca – połowa sierpnia; 4 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: Plzeň

Organizator: Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy   
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: około 10 lipca do końca miesiąca;  3 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: Poděbrady

Organizator: Univerzita Karlova , Ústav jazykové a odborné přípravy   
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: Pierwszy tydzień lipca do końca miesiąca; 4 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: Praha

Organizator: Univerzita Karlova,Filozofická fakulta
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia - nauka języka, literatury i kultury czeskiej
Okres/czas trwania: ostatni tydzień lipca – około 20 sierpnia; 4 tygodnie
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: zwykle 1-2 miejsca; finasowane wyżywienie, zakwaterowanie; dojazd we własnym zakresie [stypendium za pośrednictwem NAWA]

 

 • Miejsce: Brno lub Praha 

Organizator: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR (Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej) 
Rodzaj stypendium: Staż naukowy dla studentów studiów magisterskich oraz szkół doktorskich
Okres/czas trwania: Termin według ustaleń ze stroną czeską; minimum 20 godzin w tygodniu 
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Można wnioskować o stypendium przez program Erasmus+ lub Visegrad Scholarship Program [https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en lub https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/]

 • Miejsce: Ochryd – Skopje
Organizator: International Seminar On Macedonian Language, Literature and Culture (Uniwersytet w Skopju)
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia (praktyczna nauka języka, kursy z zakresu literatury i kultury macedońskiej,  fakultatywne zajęcia tematyczne; opcjonalnym przedłużeniem seminarium jest konferencja naukowa w Skopju)
Okres/czas trwania: Druga połowa sierpnia-początek września (3 tygodnie)
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 2-3 (czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalno-krajoznawczy). Dojazd we własnym zakresie.

 • Miejsce: Belgrad

Organizator: Međunarodni slavistički centar (Filološki fakultet u Beogradu)
Rodzaj stypendium: Skup slavista – seminar srpskog jezika, književnosti i kulture  (lektoraty jęz. serbskiego, wykłady z literatury, języka i kultury, wycieczki itp.)
Okres/czas trwania: Ostatni tydzień sierpnia i dwa we wrześniu (trzy tygodnie, jednak w ub. roku tylko dwa tygodnie w I poł. września)
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 1 miejsce; finansowany pobyt, w tym wyżywienie (dojazd we własnym zakresie)

 

 • Miejsce: Novi Sad

Organizator: Centar za srpski jezik kao strani (Filozofski  fakultet  u Novom Sadu) 
Rodzaj stypendium: Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije (lektoraty jęz. serbskiego, wykłady z kultury i historii, wycieczki, projekcje filmów itp.)
Okres/czas trwania: Druga połowa  lipca i pierwszy tydzień sierpnia (trzy tygodnie)
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 1 lub 2 (zależy od organizatora); finansowany pobyt, w tym wyżywienie (dojazd we własnym zakresie)

 • Miejsce: Bratislava 

Organizator: Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
Rodzaj stypendium: Szkoła letnia (nauka języka słowackiego, warsztaty – translatologia, teatr, film, folklor, pięciodniowa wycieczka krajoznawcza)
Okres/czas trwania: Pierwsze trzy tygodnie sierpnia  
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 2 lub 4 (zależy od ilości zgłoszonych uczestników); finansowany jest pobyt, w tym wyżywienie (dojazd we własnym zakresie) 

 

 • Miejsce: Bratislava 

Organizator: Slovakistické štúdiá (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
Rodzaj stypendium: Program nauki języka słowackiego, poznawania kultury i literatury dla studentów I stopnia studiów – poziom A2
Okres/czas trwania: Semestr letni 2021
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Stypendium

 

 • Miejsce: Bratislava 

Organizator: Národný štipendijný program Slovenskej republiky (SAIA Bratislava)
Rodzaj stypendium: Dla studentów II stopnia studiów – język, literatura, kultura
Okres/czas trwania: 1-10 miesięcy. Zgłoszenia na rok 2021/22 - kwiecień
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: Stypendium. Kwalifikacja przez komisję kwalifikacyjną

 • Miejsce: Lublana 

Organizator: 
Rodzaj stypendium: Seminarium słoweńskiego języka, literatury i kultury w Lublanie
Okres/czas trwania: 
Liczba bezpłatnych miejsc dla studentów IFS UJ: 2 bezpłatne miejsca