Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia i programy nauczania

Studia stacjonarne w IFS UJ

Studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Nasze specjalności to: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka i słowacystyka.

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczynają studia od roku akademickiego 2021/2022 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2021/2022 (pdf)

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2020/2021 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2020/2021 (pdf)

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2019/2020 (pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2017/2018

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zajęcia do wyboru w roku akad. 2021/2022 - studia I stopnia

Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2021/2022 - studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczynają studia od roku akademickiego 2021/2022 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2021/2022 (pdf)

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2020/2021  (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2020/2021 (pdf)

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020  (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia słowiańska, w cyklu kształcenia 2019/2020 (pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2018/2019

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zajęcia do wyboru w roku akad. 2021/2022 - studia II stopnia

Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2021/2022 - studia stacjonarne II stopnia

Ważne informacje

Zasady przepisywania przedmiotów w IFS UJ

Regulamin wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ

Informacja dotycząca opcji i wykładów monograficznych w IFS UJ