Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia i programy nauczania

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/2024 (aplikacja Sylabus UJ) + wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/2023 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022 (aplikacja Sylabus UJ) + wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021 (aplikacja Sylabus UJ) + wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 (aplikacja Sylabus UJ) - wersja do ściągnięcia w formacie PDF

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia

*

Oferta zajęć do wyboru dostępna jest na wyżej wymienionych stronach w aplikacji sylabus.uj.edu.pl

  • Studenci modułów specjalizacyjnych: filologia bułgarska / chorwacka / czeska / serbska / słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI.
  • Studenci modułów specjalizacyjnych: filologia bułgarska / słowacka z językiem angielskim mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/2024 (aplikacja Sylabus UJ) + wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/2023 (aplikacja Sylabus UJ)

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęł studia w roku akademickim 2021/2022 (aplikacja Sylabus UJ) - wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021  (aplikacja Sylabus UJ) - wersja do ściągnięcia w formacie PDF

Program studiów stacjonarnych II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020  (aplikacja Sylabus UJ) - wersja do ściągnięcia w formacie PDF

*

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia

*

Oferta zajęć do wyboru dostępna jest na wyżej wymienionych stronach w aplikacji sylabus.uj.edu.pl

Ważne informacje

Zasady przepisywania przedmiotów w IFS UJ

Regulamin wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ

Informacja dotycząca opcji i wykładów monograficznych w IFS UJ