Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wanda Stępniak-Minczewa

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

Absolwentka UJ (bułgarystyka) 1976; doktorat: Zbornik Bdiński. Codex Gandavensis Slavicus 408. Monografia językowa zabytku.
W Instytucie Filologii Słowiańskiej zatrudniona zaraz po ukończeniu studiów w 1976 r. Lektor języka polskiego w Bułgarii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szumen (1986/87) i w Uniwersytecie im. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1988-1992). W latach 1995-2002 oraz ponownie od 2015 roku  opiekun naukowy Koła Naukowego Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Prowadziła również zajęcia w Zakładzie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1998-2000). W latach 2002-2008 dyrektor ds. studenckich w IFS UJ i kierownik Zaocznych Studiów Licencjackich "Kultura i języki Słowian".

Zainteresowania naukowe

Palaeoslawistyka, historia języka bułgarskiego, leksykologia historyczna. Szczególne zainteresowania terminologią religijną zarówno w najstarszych tekstach słowiańskich jak i we współczesnym nazewnictwie klasztornym. Opracowanie i redakcja internetowego Słownika terminów zakonnych i franciszkańskich: www.franciszkanie.pl
Udział w projekcie grantowym Słownik historyczny bałkanizmów leksykalnych pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Ruska (zakończony, wyniki niepublikowane);
Blog z gramatyki historycznej dla studentów bułgarystyki http://historycznabg.blogspot.com/

Zainteresowania pozanaukowe

Film, turystyka piesza i rowerowa.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Fides et Ratio".

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego (z wyborem tekstów), Łódź 1999, ss. 203 (wspólnie z M. Korytkowską i G. Minczewem).
  2. Rozmówki polsko-bułgarskie, Wydawnictwo „Kram", Warszawa 2004, ss. 23.

Artykuły:

  1. O osobliwościach niektórych form gramatycznych w „Opisie miejsc świętych" ze Zbornika Bdińskiego (1360),  „Rocznik Slawistyczny", t. XLVI, cz. I, 1986, s. 58-62.
  2. Cerkiewnosłowiańskie księgi liturgiczne w drukarni Szwjpolta Fiola [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, Łódź 2000, s. 213-220.
  3. „Początkowo Słowianie nie mieli liter, będąc bowiem poganami liczyli i wróżyli za pomocą kresek i nacięć…" [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, Kraków 2000, s. 45-53.
  4. Piśmiennictwo Świętej Góry Athos a pierwsze druki cyrylickie [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, cz. I, Łódź 2001, s. 405-421.
  5. Francescani in Bulgaria. Blasius Kleiner: un francescano in viaggio per i Balcani (sulla base della Storia della Bulgaria di Blasius Kleiner), [w:] I Francescani nella storia dei popoli balcanici, Nell'VIII centenario della fondazione dell'ordine. Atti del Convegno Internazionale di Studi, A cura di Viviana Nosilia e Marco Scarpa, Bologna, Padova, ArchetipoLibri, 2010 s. 265-278.
  6. О. Михаил Бобровский- oткрыватель Супрасльского кодекса [w:] Преоткриване: Супраcълски сборник старобългарски паметник от X век, Инстутут за литература, (ред.) Анисава Милтенова,  София 2012, с. 297-308.

 

Zobacz pełny spis publikacji