Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 117, tel. 12 6632719

Kierownik

Wykładowcy

 dr hab. Celina Juda, prof. nadzw. UJ, literaturoznawstwo

dr hab. Jan Stradomski, prof. nadzw. UJ, literaturoznawstwo

dr Magdalena Pytlak, adiunkt, literaturoznawstwo

dr Wanda Stępniak-Minczewa, st. wykładowca (pracownik emerytowany), językoznawstwo

Lektorzy

dr Pavel Petrov, lektor języka bułgarskiego

mgr Elena Micevska-Zmejkoska, lektorka języka macedońskiego (urlop zdrowotny)

mgr Anna Yaminska, lektorka języka macedońskiego

Doktoranci

mgr Artur Firlej - językoznawstwo

mgr Aneta Sapeta - literaturoznawstwo

mgr Anna Yaminska - językoznawstwo