Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla osób kończących studia

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego

Treść zarządzenia nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczącego dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Informacje dotyczące odpisów dyplomów

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Nowe wnioski składają osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2021r.

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej (obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów - wzory dokumentów do pobrania znajdują się na dole strony). Po wypełnieniu powinny być jednak wydrukowane i podpisane (dopuszczalne jest przesłanie skanu z podpisem z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki w sekcji Wzory dokumentów i instrukcje, zamieszczone zostały wspomniane wnioski (również w wersji angielskiej) oraz instrukcje wypełniania odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i francuski. 

Upoważnienie do odbioru dyplomu

Pobierz formularz upoważnienia do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Biuro Karier

Szanowni Państwo,

Już niedługo będziecie absolwentami i absolwentkami UJ. W związku z tym, przypominamy o możliwości wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się na stronie Usosweb w zakładce -> dla wszystkich -> absolwenci. W formularzu możecie Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie numeru telefonu. Umożliwi to Biuru Karier kontakt z Państwem w celu przypomnienia o możliwości wypełnienia ankiety w badaniu Monitorowanie Losów Absolwentów. W formularzu możecie Państwo również podać nam prywatny adres e-mail, dzięki czemu, nawet po ukończeniu studiów, będziecie mogli otrzymywać informacje o oferowanych, bezpłatnych szkoleniach, zajęciach mentoringowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier. Udział w nich pomaga podnieść kompetencje zawodowe, stając się wartościowym elementem Państwa CV.

Pozostań z nami w kontakcie!

Biuro Karier życzy samych sukcesów zawodowych

Więcej informacji na stronie https://biurokarier.uj.edu.pl/ https://www.facebook.com/biuro.karier.uj/

Pliki do pobrania
pdf
Formularz wniosku 1
pdf
Formularz wniosku 2
pdf
Application 1
pdf
Application 2
pdf
Oświadczenie o dostępie do urządzenia obsługującego platformy MS Teams/Pegaz