Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla osób kończących studia

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczące dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Informacje dotyczące odpisów dyplomów

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Nowe wnioski składają osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2021r.

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej (obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów - wzory dokumentów poniżej). Po wypełnieniu powinny być jednak wydrukowane i podpisane (dopuszczalne jest przesłanie skanu z podpisem z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki w sekcji Wzory dokumentów i instrukcje, zamieszczone zostały wspomniane wnioski (również w wersji angielskiej) oraz instrukcje wypełniania odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i francuski. 

Upoważnienie do odbioru dyplomu

Formularz upoważnienia do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem
Pliki do pobrania
pdf
Wniosek_1
pdf
Wniosek_2
pdf
Application_1
pdf
Application_2
pdf
Oświadczenie o dostępie do urządzenia obsługującego platformy MS Teams/Pegaz