Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dorota Bielec

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730
e-mail: dorota.bielec@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne [pok. 105A]

poniedziałek 9.00 - 9.45

wtorek 14.00 - 15.00

Kariera naukowa

Absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Po ukończeniu obronie pracy magisterskiej podjęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, a następnie została zatrudniona jako asystent w IFS. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej IFS UJ.
Od roku akademickiego 2020/2021 - Zastępca Dyrektora IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura czeska XX i XXI wieku, procesy tożsamościowe w Europie Środkowej, pogranicze kultury i polityki, autobiografizm w literaturze oraz problematyka i pragmatyka przekładu. W kręgu jej  zainteresowań pozostają także kwestie związane z językiem - udział w dwu grantach : polsko-czeski słownik wyrazów zdradliwych oraz polsko-czeska frazeologia.

Zainteresowania pozanaukowe

Interesuje się historią sztuki, architekturą, w wolnych chwilach zajmuje się pielęgnacją roślin i czyta klasykę kryminału.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Sprawy czeskie w polskich drukach drugoobiegowych, Kraków 2008;
  2. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych, Kraków 2003 (współaut.);
  3. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, Kraków 2004 (współaut.);
  4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny, Kraków 2009 (współaut.).

Artykuły:

  1. Czescy autorzy w polsim drugim obiegu a polsko-czeskie stereotypy, "Bohemistyka" nr 1-4, 2008, s. 116-136;
  2. Miejsce dla Jonathana, czyli czeski esej dwudziestowieczny o czeskich próbach odnalezienia się w Europie, (w:) Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszwa 2008, s. 45-56;
  3. Autobiografizm a czeska proza drugiej połowy XX wieku, (w:) Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 97-106;
  4. Tłumacz - pośrednik między kulturami? Przekłady literatury czeskiej a popularność czeskiej kultury, (w:) Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, red. M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny, Warszawa 2012, s. 537-544.

 

Zobacz pełny spis publikacji