Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewa Michalska

wykładowca

wykładowca

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 
e-mail: ewa.michalska@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury

Stacjonarny - wtorek 13.30-14.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Bohemistka, językoznawczyni, absolwentka filologii słowiańskiej UŚ w 1999 r. (z tytułem magistra); w latach 1999-2004 Studium Doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŚ (uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w 2005 r.). Od 2001 r. nauczycielka akademicka (nauczanie języka czeskiego oraz teoretycznych przedmiotów językoznawczych na kierunku filologia słowiańska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - lata 2001-2019, od 2020 r. dydaktyka języka czeskiego na filologii słowiańskiej w tut. Uniwersytecie Jagiellońskim (stanowisko wykładowcy).

W planach na najbliższą przyszłość – złożenie monografii habilitacyjnej na temat polskiej i czeskiej terminologii prawniczej w świetle teorii translacji oraz glottodydaktyki do recenzji wespół z otwarciem przewodu habilitacyjnego.

Zainteresowania naukowe

Mój obszar zainteresowań naukowych jest skupiony wokół problematyki juryslingwistyki (tj. tzw. lingwistyki prawniczej), ze szczególnym uwzględnieniem analizy kontrastywnej polskiej i czeskiej terminologii prawniczej. Interesuję się również językoznawstwem ogólnym, frazeologią, leksykologią oraz lingwistyką stosowaną. W przypadku lingwistyki stosowanej najbardziej interesują mnie te aspekty, które są w korelacji z dydaktyką języków obcych wespół z teorią przekładu.

Zainteresowania pozanaukowe

Interesuję się współczesną literaturą czeską oraz słowacką, a także geografią i sportem.

Wybrana bibliografia

Książki

 1. Michalska, E., 2014: Przekład i gramatyka jako elementy procesu glottodydaktycznego: na przykładzie nauczania języka czeskiego w Polsce, Praha: Verbum, 166 s., seria: Inovativnost ve vědě a v praxi; sv. 3.

Artykuły

 1. Michalska, E., 2009, Proces akwizycji języka czeskiego jako obcego u mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego [w:] Oświata i kultura na Podbeskidziu Tom V, Tradycja i współczesność. Folklor–Język–Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi K. D. Kadłubcowi. Praca zbiorowa pod red. D. Czubali i M. Miczki-Pajestki, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała, s. 323-332.
 2. Michalska, E., 2010, Vliv angličtiny na slovní zásobu češtiny po sametové revoluci v roce 1989, [w:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 375-383.
 3. Michalska, E., 2011, Modern Methods of Teaching Business Czech as a Foreign Language. How do we Teach Polish Students at the University of Bielsko-Biała [in:] Challenges for Foreign Philologies. Part 2: Interdisciplinarity and New Teaching Methods, (eds.) A. Będkowska -Kopczyk, L. Šarić, L. Pavera, Wyd. ATH Promix. Bielsko-Biała, s. 46-57.
 4. Michalska, E., 2012, Inovační metody výuky češtiny jako cizího jazyka v polském vysokoškolském prostředí, [w:] Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. 1, (red.) L. Pavera, I. Pospíšil a kol., Praha: Wyd. Verbum, s. 70-79.
 5. Michalska, E., 2013, Rola i znaczenie terminologii językoznawczej w procesie glottodydaktycznym, [w:] Słowo w kontekście, (red.) A. Knapik, W. Chłopicki i P. Chruszczewski, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "TERTIUM", s. 169-179, seria: Język a Komunikacja, 35.
 6. Michalska, E., 2016, Jazyk českých turistických nabídek 25 let po sametové revoluci - novodobý "soulad" nebo "chaos" v jazyce způsobený vlivem angličtiny?, [w:] Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 449-468, seria: Bohemica Posnaniensia, fasc. 14.
 7. Michalska, E., 2017, Rola i znaczenie modułu czeskiego i/lub słowackiego języka biznesu w procesie glottodydaktycznym, [w:] Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika/When Slovene language didactics meets poetry: Jože Lipnik's 80th anniversary, uredil/edited by M. Jesenšek, Maribor: Wyd. Univerzitetna založba Univerze, s. 63-75, seria: Zora, 119.
 8. Michalska, E., 2018, Les faux amis du traducteur w terminologii prawniczej o łacińskiej proweniencji (na materiale polsko-czeskim), [w:] Współczesny świat słowiański III, (red.) K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik a kol., ePub online, Praha: Verbum, s. 19-26.
 9. Michalska, E., 2018, Latinismy, galicismy a anglicismy v současné češtině – syntetický pohled na zdomácnělé a nově adaptované přejímky, [w:] Obcy czy inny w języku   i w literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, wyd. Pro, Poznań, s. 225-238.
 10. Michalska, E., 2019, Łacińskość (latinitas) jako rytuał w polskiej i czeskiej terminologii prawniczej, [w:] Świat i Słowo 33, nr 2/2019, red. M. Kopczyk, J. Wojciechowska,   Wyd. ATH, Bielsko-Biała, s. 259-269.