Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Barbara Popiołek

starszy wykładowca

starszy wykładowca

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: barbara.popiolek@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne

wtorek 12.00 - 13.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

 

Kariera naukowa

Absolwentka UJ (filologia serbska i chorwacka) 1993. Studia doktoranckie w IFS UJ pod kierunkiem prof. Wiesława Borysia (1996-2000). W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach. W latach 1994-1996 zatrudniona jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie. Asystent (2001-2004), a następnie adiunkt (2004-2013) w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej IFS UJ. Od 2013 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Leksykologia chorwacka i serbska, frazeologia chorwacka i serbska, historia chorwackiego języka literackiego, nauczanie języka chorwackiego i serbskiego jako obcego.

Udział w projekcie badawczym: Słownik historyczny bałkanizmów leksykalnych pod kierunkiem Jerzego Ruska (1997-2000). Uczestniczyła także w projekcie grantowym Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem pod kierunkiem Marii Dąbrowskiej-Partyki.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, Kraków 2003.
  2. Popiołek Barbara, Magdalena Dyras, Kieszonkowy słownik chorwacko-polski i polsko-chorwacki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008.


Artykuły:

  1. Rodzime nazwy miesięcy w języku chorwackim i serbskim, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej" 35, Warszawa 1999, s. 215-228.
  2. Język serbski na przełomie wieków, [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, WUJ, Kraków 2005, s. 117-136.
  3. Gradišćanski Hrvati – chorwacka mniejszość w Austrii, [w:] Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. C. Juda, WUJ, Kraków 2009, s. 175-183.
  4. Regionalizm a kultura ogólnonarodowa na przykładzie Istrii (zjawisko ca-valu), [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, red. M. Dąbrowska-Partyka, WUJ, Kraków 2009, s. 75-88.
  5. Język serbski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, Kraków 2011, s. 247-267.
  6. Język czarnogórski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, Kraków 2011, s. 269-282.

 

Zobacz pełny spis publikacji