Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Celina Juda, prof. UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

Absolwentka slawistyki UJ; związana z IFS UJ od 1980 roku; praca doktorska: Poszukiwania, możliwości i sytuacje macedońskiej prozy narracyjnej lat 60-tych XX wieku; habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii.

Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań badawczych: kultury i literatury zachodnio- i południowo-słowiańskie XX wieku do czasów współczesnych; funkcjonowanie kultur i literatur zachodnio- i południowo- słowiańskich w dobie totalitaryzmu; redefinicje literackich wizerunków rzeczywistości w krajach „demokracji ludowych" po 1989 roku; postemigranckie narracje tożsamościowe.

Udział w pracach zespołów grantowych: 1. badania nad polskim i bułgarskim postmodernizmem literackim [kierownicy: prof. dr hab. Ryszard Nycz (IBL) i prof. dr hab. Magda Karabełową (BAN)] – monografia: Na tropach modernizmu i postmodernizmu/ Po sledite na modernizma i postmodernizma, Sofia 2004; 2. badanie procesów przemian tożsamości w kulturach krajów byłej Jugosławii - kultura i literatura macedońska (kierowniczka projektu:  prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka – monografia: W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, Kraków 2005; 3. badanie procesów transformacji i redefinicji kulturowych na Bałkanach (kierowniczka projektu: Maria Dąbrowska-Partyka), monografia: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, Kraków 2009; 4. badania nad tradycją kultury i literatury bułgarskiej (kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa, IS PAN), hasła problemowe w: Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa 2011; 5. w trakcie realizacji nowy projekt: Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w). – kierowniczka: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN.

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury bułgarskiej:  1. Patrimoine Litteraire Europeen, red. Jean-Claude Polet, Bruxelles, 1997, 1999, 2000, tomy 9, 11b, 12; 2. Hasła osobowe pisarzy bułgarskich i wybór utworów lub fragmentów ich utworów („Dekada Literacka", numer tematyczny poświęcony literaturze bułgarskiej (31.X.2000); 3. Słownik Pisarzy Świata, red. Julian Maślanka, Kraków 2004. Hasła osobowe pisarzy bułgarskich (50 nazwisk); 4. Encyklopedia Literatury Światowej, redakcja naukowa prof. dr hab. Julian Maślanka, Kraków 2005 (komentarz do utworów Ch. Botewa, I. Wazowa i J. Radiczkowa).

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Literatura w stanie podejrzenia. Współczesna proza macedońska lat sześćdziesiątych XX wieku, Kraków 1992, ss. 110.
  2. Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii. Kraków 2003, ss.225.
  3. Pod znaka na BNR. Balgarska kultura i literatura w kapana na ideologia, Sofia 2006, ss. 261.
  4. Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, Kraków 2009, ss. 203, redakcja tomu.

Artykuły:

  1. Sygnatury postmodernizmu bułgarskiego. Teoria i praktyka literacka: Powieść naturalna Georgi Gospodinowa, [w:] Na tropach modernizmu i postmodernizmu. Interpretacje literackie i kulturologiczne na początku trzeciego tysiąclecia, red. M. Karabełowa, R. Nycz, Sofia 2004, s. 83-92.
  2. W poszukiwaniu nowego kanonu – powroty kultury macedońskiej do dialogu z cywilizacją śródziemnomorską, [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1945 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, ss. 371-386.
  3. Bułgarskie narracje emigrantologiczne – dysydenci, samizdat – historie niedokończone [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze red. Lidia Liburska, Kraków 2007, ss. 153-160.
  4. Literatura przełomu – konfrontacja zobowiązań ideowych i artystycznych. Prawdy i uzurpacje nowego porzadku, [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, ss. 233-250.
  5. Figuri na prechodi i granici po vreme na transformacija, [w:] Prechodi i granici. Transitions and Borders, sast. P. Karagiozow, J. Stojanowa, Sofia 2009, ss. 60-68.
  6. Литературни рецепти за НРБ – неканоничните перспективи, [в] Време и история в славянските езици, литератури и култури, ред. Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, София 2012.

 

Zobacz pełny spis publikacji