Pax Byzantino-Slava

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

w 2015 roku przystąpił do międzyuczelnianej i międzynarodowej sieci

Pax Byzantino-Slava.

 

Sieć Pax Byzantino-Slava zrzesza 29 podmiotów, m.in. uczelnie oraz instytucje naukowe z Serbii, Macedonii, Grecji, Bułgarii, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Gruzji, Litwy, Portugalii i Polski.

Celem stworzenia sieci jest bliska współpraca naukowców, specjalistów z poszczególnych ośrodków, wymiana myśli, tworzenie wspólnych programów badawczych.

 

Informacje o sieci PAX BYZANTINO-SLAVA oraz Biblioteka Cyfrowa

 

*****

 

UMOWA WSPÓŁPRACY IFS UJ

LIST INTENCYJNY

 

DYPLOM DLA IFS UJ