Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marlena Gruda

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: marlena.gruda@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-4333-4361

Dyżury stacjonarne

czwartek 14.00 - 15.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii słowiańskiej (słowenistyki) na Uniwersytecie Śląskim, pedagogiki i Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. Bohater w powieści słoweńskiej po 1991 roku, którą przygotowała pod opieką prof. dr hab. Bożeny Tokarz. Od 2016 r. związana z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2018 roku zatrudniona na stanowisku asystenta z doktoratem, od 2020 – adiunkta.

Trzykrotna stypendystka MNiSW, uczestniczka 42., 44. i 47. Seminarium Języka, Literatury i Kultury Słoweńskiej w Lublanie (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) oraz 1., 4., 8. Międzynarodowego Seminarium Tłumaczeniowego Literatury Słoweńskiej (Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, Novo mesto, Ljubljana, Maribor).

Kierowała działaniem naukowym pt. Mnemotoposy w literaturze słoweńskiej. Kurent (Narodowe Centrum Nauki, 2021/05/X/HS2/01387), organizowała wydarzenia popularyzujące literaturę i kulturę słoweńską, np. Czas na literaturę słoweńską: Milan Dekleva (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Mikołowski), Pamięci Borisa Pahora (Uniwersytet Jagielloński), brała udział w projektach badawczych i tłumaczeniowych, m.in. Tożsamość w prozie słoweńskiej i tożsamość przekładu (Uniwersytet Śląski), Dialog interkulturowy w literaturze słoweńskiej i przekładzie (Velenjska Fundacja Literacka), Slovenska književnost in slovanski svet: ustvarjalnost in recepcija (Forum slovanskih kultur i Javni sklad na kulturne dejavnosti), „Our Little Library - Nasza Mała Biblioteka” i „Literackie Zbliżenia” w ramach programu Kreatywna Europa 2018-2023 (KUD Sodobnost International, Wydawnictwo Ezop/Wyszukane), „Read, Meet, Explore: Becoming European for Beginners", Kreatywna Europa 2020-2021 (Wydawnictwo RM) i inne.

Zainteresowania naukowe

Historia literatury słoweńskiej, podmiot osobowy i literacki w literaturze słoweńskiej XX i XXI w., pamięć kulturowa, tożsamość narracyjna, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo.

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury i kultury słoweńskiej, przekład literacki.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Zaczynając od różnicy. Przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku, Kraków 2019, ss. 392

Artykuły:

  1. Odbiorca przewidywany w powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli, w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
  2. Dominacja i zależność w powieści „Filio ni doma” Berty Bojetu. W: Komunikacja  międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa  dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice 2016,  s. 525-537.
  3. Transformacja ustrojowa a typ bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku. W:  Krajobraz po transformacji. T. 1. Red. B. Zieliński. Poznań 2018, s. 189-199.
  4. Kreacje rzeczywistości w prozie słoweńskiej po 1991 roku na przykładzie powieści Satanova  krona Mihy Mazziniego. W: Krajobraz po transformacji. T. 2. Red. B. Zieliński. Poznań  2018, s. 95-106.
  5. Multifiguracje pamięci w powieści Menuet za kitaro (na petindvajset strelov) Vitomila Zupana. W: Pamięć. Monografia. Red. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik. Lublin, Norbertinum 2021, s. 295-312.
  6. Sled in (ne)prisotnost v poeziji Anje Golob. W: 40. Mednarodni simpozij Obdobja. Slovenska poezija / Slovene Poetry. Red. D. Pavlič. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021, s. 147-153.
  7. Spory wokół języka słoweńskiego i ich wpływ na kształt literatury słoweńskiej w okresie romantyzmu, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 25 (2023), s. 167–188.
  8. Wieczny powrót Kurenta w kulturze i literaturze słoweńskiej. Reminiscencje. W: Starcie narracji. Studia o słoweńskiej pamięci zbiorowej. Red. naukowa: J. Šuler Galos, M. Cmiel-Bażant, J. Bilińska-Brynk. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2023, s. 199–219.

 

Zobacz pełny spis publikacji