dr Pavel Petrov

Jednostka

Kariera naukowa

Ukończył studia licencjackie na kierunku  "Język bułgarski i historia" oraz magisterskie na kierunku "Literatura i kultura narodów słowiańskich". W czerwcu 2015 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Epistolarny świat Brunona Schulza. Mit, egzystencja, palimpsest". Od października 2015 roku pracuje jako lektor języka bułgarskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura okresu międzywojennego, postmodernizm, teoria recepcji. Badania epistolografii Brunona Schulza.

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka, literatura, teatr.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:
 

Artykuły:

1. Петров, П.  Изгнанието на Чеслав Милош в постмодерния контекст на Америка. В: „Литературен вестник" бр. 18, 2012.

2. Петров, П. За някои от режисьорските решения в екранизацията на Санаториум Клепсидра. В: Проглас, кн. 1, В.Търново 2012, с.158-167.
3. Петров, П. Бруно Шулц. Между материята и словото, или апология на грешните манипулации. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том втори. Литературознание. Фолклор. София, 2012, с. 280-284.  
4. Petrow, P. Schulz postmortem: W świetle nieobecności.  [w:] Postscriptum Polonistyczne, (2/ 2013), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2013, s. 191-198.

5. Petrow, P.  Epistolarność i quasi-epistolarność Brunona Schulza. [w:] Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / Ed. Wiera Meniok. Drohobycz: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu w Drohobyczu, 2014, s. 337-348.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-07

 e-mail: paffcho_petroff (at) abv.bg
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

czwartek 13.30 - 14.30

środa - po uzgodnieniu e-mailem