Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Maciej Czerwiński

profesor zwyczajny

profesor zwyczajny

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: maciej.czerwinski@uj.edu.pl

web: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm

profil w USOSweb

profil w academia.edu

Dyżury stacjonarne

wtorek 13.15 - 14.15

środa 12.15 - 13.15

dyżur w pok. 105A - wymagany jest wcześniejszy kontakt z sekretariatem IFS UJ

Kariera naukowa

Absolwent filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Stopień naukowy doktora uzyskał w 2004, a doktora habilitowanego - w 2013 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 1 czerwca 2022 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo).

Brał udział w projektach: 2003 Uniwersytet Yale’a jako Visiting Assistant in Research (semestr zimowy), 2008-2011 Uniwersytet Jagielloński (grant MNiSW) oraz 2015 Imre Kertesz Kolleg w Jenie jako Fellow (10 miesięcy). 

Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", „Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje”, "Balkan Social Science Review" i członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor działu czasopisma "Socjolingwistyka".

Uczestniczył w konferencjach naukowych i wykłady prowadził, poza Polską, w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Serbii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Od roku akademickiego 2020/2021 - Dyrektor IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Języki, literatury i kultury byłej Jugosławii w XX wieku, szczególnie Chorwacji, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. Teoretyczne: semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich).

Obecne obszary zainteresowań: (1) Dalmacja w języku, literaturze i kulturze w XX wieku; (2) związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. 

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, MCK, Kraków 2020
 2. Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije,  Zagreb: Alfa, 2020 (ss. 236). 
 3. Maciej Czerwinski, Damir Agičić (red.), Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća : Povijest, kultura, književnost, Zagreb 2018
 4. Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, Zagreb 2018
 5. Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović, Kraków 2017
 6. Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, przekł. Neda Pintarić, Zagreb: Srednja Europa, 2015.
 7. Kultura, dyskurs, znak, Kraków: WUJ 2015.
 8. Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków: WUJ 2012.
 9. Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Kraków: WUJ 2011.
 10. Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Kraków: scriptum, 2005.


Artykuły:

 1. Jezično pitanje u časopisu Srba katolika Srđ (1902. – 1908.): teze, polemike, modeli argumentacije, Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje, 46 (1), 2020, 63-92
 2. Old Dubrovnik, Young Serbia and Vague Croatia. Mental Maps in the Serb-Catholic Imagination in Dubrovnik, Acta Poloniae Historica, 121 (2020), s. 143-160.
 3.  Performing Individualism. Two Tendencies Dismantling War Imagery in Croatian and Serbian Historical Novels of the 1960s, SEEU Review, vol. 14, issue 2, 2019, s. 2-29. 
 4. W podróży do celu. Urok pyłu Vjekoslava Kaleba i Krótka wycieczka Antuna Šoljana, Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis, 14 (2019), z. 3, s. 151-164. 
 5. Putovanje na jug. Šoljanove varijacije, Nova Istra, (2)2019, s. 85-94. 
 6. Powieść Borislava Pekicia "Jak pogrzebać wampira" w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej, Kultura Słowian, t. 15, PAU, Kraków 2018, s. 253-268.
 7. Drugi svjetski rat u prozi Ive Andrića, Nova Istra, 23, sv. 61, 2018, s. 109-118. 
 8. Językowo-kulturowy obraz Europy we współczesnej Chorwacji, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 2 (Europa), red. J. Bartmiński, W. Chlebda, Lublin 2018, s. 397-430.
 9. Putovanje kao alegorija u prozi o Drugome svjetskom ratu, Umjetnost riječi, 61 (3-4), 2017, s. 201-219. 
 10. Nowomowa po jugosłowiańsku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 47, Warszawa 2012, s. 137-159. 
 11. Discursive Practices and Semiotic Representations: Serbian Rhetoric about Montenegro and Kosovo, [w:] Civic & Uncivic Values in Serbia: The post-Milošević era, red. O. Listhaug, S. Ramet, D. Dilić, Budapest-New York, CEU Press, 2011, s. 299-328

 

Zobacz pełny spis publikacji