Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 113, tel. 12 6632730

Kierownik

dr hab. Renata Bura, adiunktjęzykoznawstwo

 

Wykładowcy

dr hab. Anna Car, adiunkt z hab., literaturoznawstwo

dr hab. Elżbieta Szczepańska, adiunkt z hab., językoznawstwo

dr Dorota Bielec, adiunkt, literaturoznawstwo

dr Przemysław Fałowski, adiunkt, językoznawstwo

dr Piotr Gierowski, adiunkt, literaturoznawstwo

dr Petr Jokeš, starszy wykładowca, historia

dr Joanna Korbut, językoznawstwo

mgr Natalia Palich, asystent i doktorantka, literaturoznawstwo

 

Lektorzy

Doktoranci