Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Damian Kubik

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: d.kubik@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-1531-6222

Dyżury stacjonarne/zdalne

piątek 13.00 - 14.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent polonistyki (specj. komparatystyka, 2007) i slawistyki (specj. filologia chorwacka, 2009), w 2014 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, od 2014 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na stanowisku asystenta z doktoratem.

Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2015).

Zainteresowania naukowe

Literatura serbska i chorwacka okresu odrodzenia narodowego (w kontekście romantyzmu polskiego), wykłady paryskie Adama Mickiewicza, historia slawistyki.

Uczestniczy w projekcie badawczym Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.).

Zainteresowania pozanaukowe

W wolnych chwilach oddaje się pasji pisania poezji (laureat dwóch konkursów literackich, współpracuje z Grupą Literyczną „Na Krechę").

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji, Kraków 2015.


Artykuły:

  1. Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012, nr 4, s. 61-82.
  2. Między epicką a dramatyczną wizją kultury. „Górski wieniec" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście wykładów paryskich Adama Mickiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2012, nr XLVII, s. 297-318.
  3. Słowiańszczyzna wyobrażona. Próba opisu XIX-wiecznego dyskursu slawistycznego, „Pamiętnik Słowiański" 2012, t. LXII, z. 1-2, s. 5-24.
  4. Figura powrotu w „Górskim wieńcu" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście Mickiewiczowskich rozważań o pamięci [w:] Wymiary powrotu w literaturze, pod red. M. Garbacik, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego, Kraków 2012, s. 131-136.
  5. Południowosłowiańskie wyobrażenia o języku narodowym. Standaryzacja serbskiego i chorwackiego języka literackiego w kontekście slawistyki w I połowie XIX wieku, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2013, nr 8, s. 53-69.

 

Zobacz pełny spis publikacji