Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Bura, prof. UJ

profesor nadzwyczajny

profesor nadzwyczajny

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: renata.bura@uj.edu.pl

profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne

wtorek 8.45 - 9.45 - po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

 

Kariera naukowa

Absolwentka filologii czeskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1997), specjalizacja – językoznawstwo. W latach 1997-2001 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, Biblia kralicka oraz Nowy Testament Michała Frencla. W 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w oparciu o książkę Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa (Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2015).

Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na etacie naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta z habilitacją. Od 2020 r. kierownik Zakładu Filologii Czeskiej i Łużyckiej.

Zainteresowania naukowe

Frazeologia i paremiologia zachodniosłowiańska, czeska, górnołużycka i polska leksykologia w ujęciu porównawczym. Uczestniczyła w dwóch grantach kierowanych przez prof. T. Z. Orłoś: „Pozorna ekwiwalencja językowa czesko-polska" (2000-2002) oraz „Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny" (2003-2006).

Zainteresowania pozanaukowe

Miłośniczka dobrej literatury i pasjonatka podróży.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, Biblia kralicka oraz Nowy Testament Michała Frencla (2003);
  2. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych (2003) [współaut.];
  3. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów (2004) [współaut.];
  4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny (2009) [współaut.];
  5. Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa (2015).

Artykuły:

  1. Sorb self-stereotypes of the Sorb in Upper Sorbian proverbs, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2012;
  2. The language of students at the Sorbian Seminary in Prague and the Prague Serbowka, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2012;
  3. Propozycje leksykalne w »Łužiskim serbskim słowniku« K. B. Pfula – przymiotnik, Leksikologiske přinoški II., Budyšin 2013;
  4. Rozwój górnołużyckiej terminologii naukowej, [w:] Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu, red. I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostrava 2018, s. 147–158.
  5. Mitologizmy w języku górnołużyckim, [w:] Dialog z Tradycją, t. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab, Kraków 2020, s. 69–82.

Zobacz pełny spis publikacji