Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Natalia Palich

asystent i doktorantka

asystent i doktorantka

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: natalia.palich@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-3094-2037

Dyżury stacjonarne/zdalne

wtorek 12.00 - 13.00

termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Bohemistka i romanistka, asystent w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej, dwukrotna stypendystka Instytutu Badań Literackich Czeskiej Akademii Nauk oraz laureatka stypendium dla wybitnych doktorantów MNiSW.

Zainteresowania naukowe

Najnowsza proza czeska, teoria literatury, krytyka postkolonialna.

Zainteresowania pozanaukowe

Współczesny teatr polski i europejski, architektura modernizmu.

Wybrana bibliografia

Artykuły:

  1. Poetyka przemocy w powieści Pavla Haka Vomito negro, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, Tom 15 (2020), Zeszyt 2, s. 153–163 (e-ISSN 2084-3933).
  2. O dynamizmie obrazów. Podstawowe kategorie estetyczne w koncepcji obrazu Věry Linhartovej, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, Tom 8 (2013), Zeszyt 1, s. 129–144 (e-ISSN 2084-3933).
  3. Przestrzeń, obraz, dźwięk – czeska poezja konkretna a zjawisko ikoniczności, [w:] Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, E. Tabakowska, N. Palich, A. Nowakowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, p. 101–109 (ISBN 978-83-233-3573-3).
  4. Wyzwoleni z tradycji? Literatura i krytyka postkolonialna wobec kanonu, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, p. 21‒27, (ISBN 978-83-233-3426-2).
  5. Postkolonialna refleksja nad współczesną prozą czeską, [w:] Etnicita slovanského areálu. Historické proměny a současný stav, K. Kedron, M. Příhoda, (red.) Pavel Mervart, Kostelec/Praha 2011, p. 215‒223, (ISBN 978-80-87378-83-0).