Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. zw. dr hab. Marek Stachowski

profesor zwyczajny

profesor zwyczajny

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: marek.stachowski@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-0667-8862

profil w academia.edu

Dyżury zdalne

terminy - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii tureckiej UJ (maj 1981). Doktorat (styczeń 1988) poświęcony zapożyczeniom zachodnioeuropejskim w języku osmańsko-tureckim. Współzałożyciel Instytutu Turkologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim i wykłady tamże z językoznawstwa porównawczego (1991-1996). Habilitacja (styczeń 1995) pt. Geschichte des jakutischen Vokalismus. Badania terenowe na Płw. Tajmyr, 300 km za kołem polarnym (lato 1995).Twórca i redaktor naczelny Studia Etymologica Cracoviensia (1996-2015) oraz Zespołu Studiów Syberyjskich (1997), później przekształconego (2004) w Katedrę Języków Azji Środkowej i Syberii. Kierownik Katedry Filologii Węgierskiej (1999-2002) i prodziekan Wydziału Filologicznego UJ (1999-2005). Tytuł profesora uzyskany w październiku 1998 r., profesora zwyczajnego w kwietniu 2002 r. Założyciel Instytutu Językoznawstwa UJ (2013). Członek Societas Uralo-Altaica (z siedzibą Zarządu w Hamburgu), Komisji Orientalistycznej PAN (Kraków), Komisji Słowianoznawstwa PAN (Kraków), Komisji Językoznawstwa PAN (Kraków), Komisji Nauk Filologicznych PAN (Wrocław), Komitetu Językoznawstwa PAN (Warszawa), Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków) i Türk Dil Kurumu (Ankara).

W 2022 r. został uhonorowany najwyższym odnaczeniem Rektora UJ za badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych - Laurem Jagiellońskim.

Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny zainteresowań: etymologia, językoznawstwo historyczno-porównawcze i arealne, słowiańsko-tureckie kontakty językowe, typologia języków słowiańskich w Europie, bałkanistyka, język turecki i języki turkijskie Syberii.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Geschichte des jakutischen Vokalismus, Kraków 1993.
 2. Dolganischer Wortschatz, Kraków 1993.
 3. Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments, Kraków 1995.
 4. Dolganische Wortbildung, Kraków 1997.
 5. Dolganischer Wortschatz ‒ Supplementband, Kraków 1998.
 6. Konsonantenadaptation russischer Lehnwörter im Dolganischen, Kraków 1999.
 7. Gramatyka języka tureckiego w zarysie, 1. wyd.: Kraków 2007; 2. wyd.: Kraków 2009.
 8. Etimoloji, Ankara 2011.
 9. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache, Kraków 2019
 10. Podstawy turkologii dla bałkanistów, Kraków 2023

Artykuły:

 1. Podrijetlo europske riječi za sablju. – Riječ 15/1 (2009): 129-135.
 2. Siberian languages in contact, 2: The nonal counting system in Siberia and Russian devjanosto ‘90’. ‒ Incontri Linguistici 34 (2011): 109-125.
 3. Slavische Spuren des niederdeutschen Vogelnamens Heister ‘Elster’. – Die Welt der Slaven 57/2 (2012): 344-350.
 4. Raport o turkijskim albo chińskim pochodzeniu słowiańskiego *slonъ ‘słoń’. – Rocznik Slawis­tyczny 64 (2015): 115-122.
 5. Das balkanische Schwa, der gagausische Vokalismus und die Frage des bulgarischen Einflusses. ‒ Linguistique Balkanique 56/1 (2017): 11-18.
 6. Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropej­skich. – LingVaria 12/1 (2017): 183-197.

 

Zobacz pełny spis publikacji