Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Staże dla studentów

Dla naszych studentów - oprócz wymiany dydaktycznej w ośrodkach zagranicznych (np. Erasmus+, CEEPUS) - oferujemy staże w placówkach dyplomatycznych w Polsce oraz w ważnych instytucjach kultury i nauki w krajach słowiańskich. Staże są znakomitą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w dyplomacji i zarządzaniu kulturą. Opierają się one na zasadzie wolontariatu, więc nie są finansowane przez żadną ze stron. Studenci jednak mogą się starać o dofinansowanie w uniwersyteckich fundacjach. Niektóre placówki oferują bezpłatny nocleg na czas praktyk.

Placówki dyplomatyczne i instytucje wspierające kulturę (staże od dwóch do czterech tygodni):

  • Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie
  • Ambasada Republiki Słowacji w Warszawie
  • Centrum Czeskie w Warszawie (afiliowane jako placówka dyplomatyczna, oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Warszawie) 
  • Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
  • Konsulat Honorowy Republiki Serbii w Katowicach

Instytucje kultury w krajach słowiańskich (staże min. dwa tygodnie):

Wybór stażystów:

Raz w roku, w grudniu, pracownicy naukowi IFS wybierają spośród zainteresowanych dwóch studentów z każdej grupy językowej (na drugim stopniu studiów). Jeden otrzymuje staż w placówce dyplomatycznej w Polsce, drugi - w instytucji kultury w kraju języka specjalizacji. Wskazani studenci nie muszą się już o praktyki starać. Wystarczy, że zgłoszą się do w/w placówek.

Inne instytucje, do których mogą aplikować studenci:

Inne formy praktyk:

Dłuższe, odpłatne praktyki we wszystkich wymienionych wyżej instytucjach kultury w krajach języków specjalizacji studenci IFS UJ mogą odbyć w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

Warunki naboru do tego programu dostępne są na naszej stronie, w zakładce Studenci/Stypendia