Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dominika Kaniecka

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: dominika.kaniecka (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

profil w academia.edu

Dyżury zdalne

wtorek 15.00 - 16.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ rozpoczęła pod opieką naukową prof. dr hab. Juliana Kornhausera. Rozprawę doktorską (Zagrzeb – narodziny centrum narodu chorwackiego w literaturze XIX wieku. Twórczość Augusta Šenoi) przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki. W IFS UJ zatrudniona od 2008 roku na stanowisku asystenta, a od 2014 – adiunkta. Członkini i współzałożycielka międzyinstytucjonalnej Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz naukowy czasopisma „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, członkini Komisji Kultury Słowian PAU oraz Polskiej Komisji Historii i Kultury Bałkanów (AIESEE).

W latach 2004-2007 pracowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu jako lektor języka polskiego, zdobywając doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym, a także aktywnie uczestnicząc w promocji kultury polskiej w Chorwacji (w latach 2007-2008 z ramienia Ambasady RP w Zagrzebiu). W latach 2010-2013 koordynowała polską część międzynarodowego projektu tłumaczeniowego „Odnalezione w przekładzie” zorganizowanego przez Filozofski fakultet w Rijece. Organizowała i współorganizowała warsztaty, badania terenowe i studenckie projekty dydaktyczno-naukowe (w Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie).

Uczestniczyła w pracach nad Encyklopedią Literatury Chorwackiej (Enciklopedija hrvatske književnosti), w  ramach projektu realizowanego w zagrzebskim Zakładzie Leksykograficznym „Miroslav Krleža". Do tej pory z wykładami gościła na uniwersytetach w Zagrzebiu i Lublanie.

Pełni funkcję administratora mediów społecznościowych IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia dotyczące chorwackiej oraz bośniacko-hercegowińskiej literatury i kultury; praktyki wspólnotowe na obszarze postjugosłowiańskim; performatywny potencjał współczesnego życia społecznego i politycznego i szeroko rozumiana humanistyka zaangażowana. 

Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową (tożsamość narodowa i kulturowa w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie), ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego i współczesnych do niego odniesień.

Zainteresowania pozanaukowe

W mieście: aktywne uczestnictwo w kulturze; film, teatr, sztuka zaangażowana.

Poza miastem: wyprawy piesze i rowerowe, a najbardziej las. Przez nieuleczalny brak systematyczności od dawna początkująca w grze na pianinie i w rozpoznawaniu gatunków roślin. 

Wybrana bibliografia

Książki:
1. Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Šenoi, Kraków 2014

2. D. Kaniecka, B. Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska Kavedžija, Poljski pravopis za početnike, Zagrzeb 2008.


Artykuły:

1. Literatura jako narzędzie kreowania zbiorowej wyobraźni. August Šenoa i jego czytelnicy, „Pamiętnik Słowiański", t. LX, z. 2, 2010;

2. Novo čitanje nacionalnog diskursa Augusta Šenoe ili o učinkovitom kreiranju hrvatstva u književnosti, [w:] Kultura, identitet, društvo. Europski realiteti, grupa redaktorów, Osijek-Zagreb 2014, s. 499-515.

3. Tihe borkinje za narodnu stvar – o ženskome glasu u hrvatskom nacionalnom diskursu, “Književna revija Osijek”, god. 55, br. 1-2, 2015, s. 47-64.

4. Znajome oblicze chorwackiego patriotyzmu na przykładzie pierwszych wystąpień publicznych Kolindy Grabar-Kitarović, w: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Język, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2016, s. 117-131.

5. O tym jak zostać prawdziwą Chorwatką albo uważna lektura pewnego życiorysu, [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. C. Juda, D. Gil, Kraków 2017, 121-135.

6. Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 12, z. 4, 2017, s. 263-276.

7. Odnowa działalności Chorwackiego Towarzystwa Kulturalnego "Napredak" a potrzeba definiowania narodowego paradygmatu kulturowego Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. M. Bogusławska, A. Kobylińska, S. Siedlecka, s. 205-223.

8. Narod protiv Olivera Frljića ili Poljska poslije Kletve, "Slavia Meridionalis" t. 19, 2019, ss. 18.

9. W obronie jedności kultury bośniackiej. Ivan Lovrenović - intelektualista totalny z Sarajewa, "Stan Rzeczy" 1(16), 2019, s. 125-144.

10. Zrozumieć Bośnię albo jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie - raport z pewnego projektu, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXIX, 2020, s. 119-134.

 

Pełny spis publikacji