Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dominika Kaniecka

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: dominika.kaniecka@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-1754-8171

profil w academia.edu

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 10.00 - 11.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ rozpoczęła pod opieką naukową prof. dr hab. Juliana Kornhausera. Rozprawę doktorską (Zagrzeb – narodziny centrum narodu chorwackiego w literaturze XIX wieku. Twórczość Augusta Šenoi) przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki. W IFS UJ zatrudniona od 2008 roku na stanowisku asystenta, a od 2014 – adiunkta. Członkini i współzałożycielka międzyinstytucjonalnej Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, członkini Komisji Kultury Słowian PAU oraz Polskiej Komisji Historii i Kultury Bałkanów (AIESEE). Pełniła funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” (2017-2020).

W latach 2004-2007 pracowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu jako lektorka języka polskiego, zdobywając doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym, a także aktywnie uczestnicząc w promocji kultury polskiej w Chorwacji (w latach 2007-2008 z ramienia Ambasady RP w Zagrzebiu). W latach 2010-2013 koordynowała polską część międzynarodowego projektu tłumaczeniowego „Odnalezione w przekładzie” zorganizowanego przez Filozofski fakultet w Rijece. Organizowała i współorganizowała warsztaty, badania terenowe i studenckie projekty dydaktyczno-naukowe (w Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie).

Uczestniczyła w pracach nad Encyklopedią Literatury Chorwackiej (Enciklopedija hrvatske književnosti), w ramach projektu realizowanego w zagrzebskim Zakładzie Leksykograficznym „Miroslav Krleža". Do tej pory z wykładami gościła na uniwersytetach w Zagrzebiu, Lublanie i Sarajewie.

Koordynatorka ds. promocji w IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia dotyczące chorwackiej oraz bośniacko-hercegowińskiej literatury i kultury; praktyki wspólnotowe na obszarze postjugosłowiańskim; performatywny potencjał współczesnego życia społecznego i politycznego i szeroko rozumiana humanistyka zaangażowana. 

Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową (tożsamość narodowa i kulturowa w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie), ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego i współczesnych do niego odniesień.

Zainteresowania pozanaukowe

W mieście: aktywne uczestnictwo w kulturze; film, teatr, sztuka zaangażowana.

Poza miastem: wyprawy piesze i rowerowe, najbardziej las.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Šenoi, Kraków 2014
 2. D. Kaniecka, B. Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska Kavedžija, Poljski pravopis za početnike, Zagrzeb 2008.


Artykuły:

 1. Literatura jako narzędzie kreowania zbiorowej wyobraźni. August Šenoa i jego czytelnicy, „Pamiętnik Słowiański", t. LX, z. 2, 2010;
 2. Novo čitanje nacionalnog diskursa Augusta Šenoe ili o učinkovitom kreiranju hrvatstva u književnosti, [w:] Kultura, identitet, društvo. Europski realiteti, grupa redaktorów, Osijek-Zagreb 2014, s. 499-515.
 3. Tihe borkinje za narodnu stvar – o ženskome glasu u hrvatskom nacionalnom diskursu, “Književna revija Osijek”, god. 55, br. 1-2, 2015, s. 47-64.
 4. O tym jak zostać prawdziwą Chorwatką albo uważna lektura pewnego życiorysu, [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. C. Juda, D. Gil, Kraków 2017, 121-135.
 5. Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 12, z. 4, 2017, s. 263-276.
 6. Odnowa działalności Chorwackiego Towarzystwa Kulturalnego "Napredak" a potrzeba definiowania narodowego paradygmatu kulturowego Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. M. Bogusławska, A. Kobylińska, S. Siedlecka, s. 205-223.
 7. Narod protiv Olivera Frljića ili Poljska poslije Kletve, "Slavia Meridionalis" t. 19, 2019, ss. 18.
 8. W obronie jedności kultury bośniackiej. Ivan Lovrenović - intelektualista totalny z Sarajewa, "Stan Rzeczy" 1(16), 2019, s. 125-144.
 9. Zrozumieć Bośnię albo jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie - raport z pewnego projektu, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXIX, 2020, s. 119-134.
 10. Zagreb after the 1880 erthquake: the revived city and its architect, [w:] Architects and their societies: cultural study on the Habsburg-Slavic area (1861-1938), red. A. Kobylińska, M. Falski, s. 103-116.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak