Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, prof. nadzw. UJ

profesor nadzwyczajny UJ

profesor nadzwyczajny UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: s.nowak-bajcar@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-1537-6268

Dyżury zdalne

terminy - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1995), gdzie w 1995 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta, a następnie, po obronie doktoratu w 2000 roku, adiunkta, zaś od 2011 roku – adiunkta z habilitacją. W roku 2020 uzyskała mianowanie na stanowisko profesora uczelni.

W latach 2012-2016 wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

Wiceprzewodnicząca Komisji Słowianoznawstwa PAN Oddział w Krakowie w latach 2019-2022, od 2023 r. przewodnicząca tejże Komisji.

Zainteresowania naukowe

Literatury serbska, chorwacka i bośniacka XX i XXI wieku, literatura najnowsza (szczególnie zagadnienia związane z modernizmem i postmodernizmem), ślady historii w literaturze i kulturze.
 
Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. Julian Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka), Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem (kierownik projektu prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka) oraz Historyczny słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich (kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Rusek).

Zainteresowania pozanaukowe

jeździectwo

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia, Universitas, Kraków 2001, ss. 166.
 2. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 206.
 3. Helena, kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 183.
 4. Jelena, žena koje ima. Krakovska biografija Ive Andrića, Službeni glasnik, Beograd 2015, ss. 260.
 5. Mape vremena. Srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe, Beograd 2015, ss. 274.
 6. Rozmówki polsko-serbskie, Warszawa 2003.


Artykuły:

 1. Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji, „Slavia Meridionalis”, 2017, nr 17.
 2. Iskustvo Beograda Augustina Tina Ujevića, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2020, nr 18, s. 143-155.
 3. Czy pisarz jest darmozjadem czyli o społecznych pożytkach „nicnierobienia”. Proza Srđana Valjarevicia, „Porównania”, 2018, nr 2, s. 75-89.
 4. Memory and Oblivion versus the Yugoslavian Heritage. The Case of Serbian and Croatian Emigrant Literature – a Preliminary Diagnosis w: Comparisons and discourses: essays on comparative literature and theory, red. E. Kledzik, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biblioteka Porównań; t. 7, Poznań 2017, s. 95-109.
 5. Narcyz bez twarzy? Postkolonialne oblicza Danila Kiša, „Porównania” 2014, nr 14, s. 71-82.
 6. Sarajewo – Zagrzeb – Kraków. O miejscach opuszczonych, odrzuconych i odnalezionych na austro-węgierskiej mapie biografii Ivo Andricia, „Porównania" 2012, nr 11, Środkowoeuropejska geopoetyka i nostalgia, cz. 1, s. 193-203.
 7. Gotska hronika kao enciklopedija smrti, w: Poetika Borislava Pekića. Preplitanje žanrova, pod red. P. Pijanovicia i A. Jerkova, Beograd 2009, s. 209-221.
 8. Prostor ćutanja. O tišini u pesništvu Stevana Raičkovića, w: Poetika Stevana Raičkovića, pod red. J. Delicia, Beograd 2010, s. 241-253.
 9. Belgrad Simy Matavulja. Przyczynek do badań nad serbskim modernizmem XIX/XX wieku, „Pamiętnik Słowiański", 2010, nr 2, s. 83-98.

 

Zobacz pełny spis publikacji

Zobacz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego