Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Elżbieta Solak

adiunkt z habilitacją

adiunkt z habilitacją

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

telefon: 12 6632719
e-mail: elzbieta.solak@uj.edu.pl1solak@wp.pl
profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 16.30 - 17.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klemensa z Ochrydy (1986, bułgarystyka - uzyskane kwalifikacje zawodowe: specjalista w zakresie języka i literatury bułgarskiej; praca dyplomowa: За конструкциите от типа щях да ходя/ ще ходех в българския книжовен език и диалекти, napisana pod kierunkiem Petii Asenowej).  
W IFS zatrudniona od 1986 r. – jako młodszy bibliotekarz (do 1987), lektor-stażysta (do 1988), asystent (do 1995), asystent z doktoratem (do 1997), adiunkt (do 2009), adiunkt z dr hab. (obecnie).
W latach 1996-2004 jednocześnie pracownik (adiunkt, wykładowca) w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rozprawa doktorska (kwalifikacyjna I stopnia): Język nowobułgarskiego przekładu Biblii (1995), promotor: Jerzy Rusek. Habilitacja: Znaki szczególne: Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia (2009).

Zainteresowania naukowe

Język w kontekście kultury (etnolingwistyka, językowy obraz świata; narodowe kody kultury; język jako kryterium i znak tożsamości; problemy standaryzacji języków słowiańskich; komunikacja interkulturowa), poszukiwania na styku językoznawstwa i innych dyscyplin (stylistyka, teoria i praktyka przekładu, psycholingwistyka, socjolingwistyka); leksykografia.

Projekty badawcze:

 • współpraca z zespołem Słownika współczesnego języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja (1996; autorstwo ok. 3000 haseł);
 • KBN - udział w projekcie grantowym Słownik historyczny bałkanizmów leksykalnych pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Ruska (zakończony, wyniki niepublikowane);
 • udział w projekcie grantowym Kultury słowiańskie między komunizmem i postmodernizmem 1989-2004 pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki.

Projekty uczelniane:

 • udział w projekcie Historia słowiańskich języków literackich w IFS UJ pod kierunkiem dr hab. Barbary Oczkowej, prof. UJ;
 • Języki i literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym (komunikacja międzykulturowa, przekład, gramatyka kontrastywna) – pod kierunkiem dr. hab. Maryli Papierz, prof. UJ

 

Zainteresowania pozanaukowe

Historia Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej; historia islamu w Europie; historia ubioru; turystyka piesza, fotografia, grafika, film; członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Nowobułgarska Biblia i jej język, Kraków, WUJ, 1997
 2. Znaki szczególne: językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia, Kraków, WUJ, 2009.

Artykuły:

 1. Nieprzekładalne (1995);
 2. Продава, предлага, търси - czyli o magii bułgarskich ogłoszeń prasowych (1998);
 3. Język grecki a odrodzenie bułgarskie (2000);
 4. Język na zakręcie (impresje o języku posttotalitarnej Bułgarii) (2000);
 5. Językowy obraz świata duchów (w świetle frazeologizmów bułgarskich i polskich) (2001);
 6. Komentarz socjolingwistyczny w "Gramatyce bułgarskiej" Neofita Rylskiego (2001);
 7. "Grammatik der Bulgarischen Sprache" braci Cankowów - problemy i perspektywy badawcze (2001).

 

Zobacz pełny spis publikacji