Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Vlasta Juchniewiczová

Vlasta Juchniewiczova

Vlasta Juchniewiczová urodziła się 13 lutego 1958 r. w Komárnie, na południu Słowacji. Szkołę podstawową, średnią i wyższą ukończyła w rodzinnym kraju. Ogromne znaczenie dla jej dalszej kariery, jak również dla życia osobistego miały studia na kierunku słowacystyki i polonistyki na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie, a następnie praca w Instytucie Polskim. Poznała tam bowiem swojego przyszłego męża – Ryszarda Juchniewicza, ówczesnego dyrektora Instytutu. Gdy jego misja dyplomatyczna w Bratysławie dobiegła końca, razem wrócili do Krakowa. Tu Vlasta rozpoczęła pracę w redakcji czasopisma „Život” (od maja 1993 do września 1995), a następnie została referentką ds. kultury w zarządzie Towarzystwa Słowaków w Polsce (1995-2001). Z właściwą sobie energią zajmowała się organizacją imprez kulturalnych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. W 1995 r. została zatrudniona najpierw jako lektorka języka słowackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, później zaś, w roku 2004, jako starsza wykładowczyni. W latach 2006-2008 uczyła również w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Vlasta Juchniewiczová była wybitną lektorką. Przez 27 lat pracy w IFS UJ wychowała całe pokolenia słowacystów i słowacystek. Stała się niestrudzoną ambasadorką słowackiej kultury w każdej jej odsłonie: począwszy od języka, poprzez folklor i literaturę, film i teatr, na słowackiej kuchni narodowej skończywszy. Sama wspaniale gotowała i niejednokrotnie zapraszała studentów do własnego domu, by wiedzę teoretyczną przekuć w tym zakresie w praktykę. Była bardzo wymagająca. Przede wszystkim jednak wobec samej siebie. Nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach glottodydaktycznych. Ściśle współpracowała również ze Studia Academica Slovaca w Bratysławie, centrum nauki języka słowackiego jako obcego. Jej zainteresowanie metodologią nauczania języka słowackiego oraz przekładem, którego zagadnienia wykładała również podczas zajęć w Instytucie i prowadzonych tam ćwiczeń praktycznych z tego zakresu, zaowocowało szeregiem tekstów popularnonaukowych i specjalistycznych (Implementácia vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk v poľskom jazykovom prostredí w tomie zbiorowym Výucba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí: súcasnosť a perspektívy). Wraz z Marylą Papierz i Gabrielą Zoričákovą opracowała Polsko-słowacki słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej (2008), będący niezastąpioną pomocą naukową dla studentów. Ci z kolei bardzo cenili jej profesjonalizm, czego dowodem były wysokie noty w ankietach studenckich. Za swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną (pełniła funkcję koordynatorki lektoratów języka słowackiego i kierowała grupą przedmiotową: lektoraty języków słowiańskich w IFS UJ) kilkakrotnie otrzymała nagrodę rektora UJ.

Kolejną kwestią ważną dla Vlasty, jako cudzoziemki żyjącej w Polsce, było zagadnienie szkolnictwa mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie oraz związana z nim problematyka tożsamościowa. Tematy te podejmowała w kilku artykułach (Historia szkolnictwa słowackiego na Górnej Orawie w tomie Studia orawskie; współautor Marián Smondek; Slovenčina ako maturitný predmet v Poľsku w publikacji Nauczanie języków pokrewnych), ale jej zainteresowanie miało przede wszystkim wymiar praktyczny. Współpracowała z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, konsultując i dokonując redakcji językowej podręczników języka słowackiego dla słowackiej mniejszości w Polsce. W związku z tym, iż środowisko słowackie na Orawie i Spiszu doprowadziło do wpisania języka słowackiego na listę języków obcych w projekcie Matura 2000, Vlasta Juchniewiczová wraz z Marylą Papierz podjęły się niełatwego zadania i przygotowały, zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Syllabus Matura 2002 i arkusze egzaminacyjne do języka słowackiego.

Vlasta wierzyła w integrację środowiska słowackiego i słowacystycznego w Polsce. Bardzo ściśle współpracowała więc z innymi ośrodkami slawistycznymi oraz z Instytutem Słowackim w Warszawie i Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie. W uznaniu zasług w 2005 r. otrzymała od Konsulatu Generalnego RS medal. Nie mniejsze było jej zaangażowanie w prace Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. Brała udział w dwóch organizowanych przez Komisję konferencjach. Najpierw w Krakowie w 2007 r. w konferencji poświęconej nauczaniu języków pokrewnych, potem w Zubrzycy, w 2014 r., dotyczącej problematyki orawskiej. Była niezastąpionym konsultantem językowym słowackich tekstów publikowanych w roczniku PSKNH – „Kontakty”, udzielała się tam również jako recenzentka tekstów pokonferencyjnych i autorka tłumaczeń na język słowacki.

To bogate i intensywne życie zawodowe wypełnione było ważnymi dla Vlasty ludźmi: jej ukochaną rodziną – mężem i synami, przyjaciółmi, niezliczoną ilością znajomych, ale również tymi, którym nie po drodze było z Vlasty uporem, zdecydowaniem i bezpośredniością. Nawet jednak ci rzadko potrafili oprzeć się sile jej przyciągania. Była żywiołem, obok którego trudno było przejść obojętnie. Z taką samą pasją podchodziła do tłumaczenia studentom zawiłości słowackiego dopełniacza liczby mnogiej, sekretu zupy z soczewicy, rozważań o szkołach słowackich na Orawie, jak i do smakowania dobrego czerwonego wina czy celebrowania mocnego espresso.

Nie pozwoliła, by choroba odebrała jej chociaż ułamek zapału, z jakim mierzyła się z życiem. Chorowała bardzo długo i bardzo ciężko. Odważnie znosiła kolejne wznowy i remisje. Postanowiła nie tyle walczyć z chorobą, co ją oswoić. Na własnych zasadach. Nie znałam dzielniejszej osoby. Nauczyła mnie mówić po słowacku, co zadecydowało o moim życiu zawodowym i odmieniło osobiste. Była damą z feblikiem do psoty. Nikt nie wie, ile tak naprawdę miała w domu kapeluszy i skórzanych rękawiczek. Umiała żyć naprawdę po swojemu. Do dziś podświadomie liczę na to, że przychodząc rano do pracy, zastanę w drzwiach gabinetu słowacystycznego pozostawiony klucz z charakterystycznym filcowym brelokiem w kształcie serduszka, niezbity dowód na to, że Vlasta jest już w środku.

Zmarła 9 czerwca 2022 r. Pochowano ją obok męża Ryszarda Juchniewicza na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Aleksandra Hudymač

 

Źródła:

  • M. Papierz, Vlasta Juchniewiczová (1958-2022), „Kontakty” XIX 2022, s. 174-175.
  • M. Papierz, In memoriam Vlasta Juchniewiczová (1958-2022), „Život” 2022, č. 7(768), s. 26.