Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

Oferty pracy dla studentów i absolwentów

Klauzula zgody do obowiązkowego zakliknięcia przez pracodawców oferujących pracę dla studentów/absolwentów

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ nie publikuje ofert od osób fizycznych oraz ofert niezawierających adresu e-mail w domenie firmowej.

Zamieszczona na stronie oferta musi być zgodna z prawem oraz regulacjami Kodeksu Pracy i nie może naruszać przepisów antydyskryminacyjnych (art. 11[3] oraz art. 18[3a]). Dotyczy to w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną. Zabronione jest ponadto zamieszczanie w ofercie treści wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. 

Publikacja oferty oznacza zgodę na wykorzystanie numeru telefonu i adresu mailowego wskazanego w ofercie na potrzeby realizacji badania ankietowego przez Uniwersytet Jagielloński. Wyniki badania służą optymalizacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a pracodawcami w zakresie rekrutacji studentek/studentów, oraz absolwentek/absolwentów UJ. 

Instytut zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

20.05.2024

 

Ambasada RP w Zagrzebiu poszukuje pracownika na stanowisko eksperta ds. polityczno-ekonomicznych 

Miejsce pracy: Ambasada RP w Zagrzebiu, ul. Miramarska 23, Zagrzeb 

Wymiar czasu pracy: pełny etat (160 godzin miesięcznie)

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji do 28 maja 2024 r. na adres mailowy: zagrzeb.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Zakres zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy: 

 • Prowadzenie stałego monitoringu mediów (prasa, radio, telewizja, internet) pod kątem sytuacji ekonomicznej i politycznej Chorwacji oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi; 
 • Przygotowywanie okresowych przeglądów mediów; 
 • Monitoring mediów lokalnych pod kątem doniesień o Polsce, również w kontekście występowania fałszywych kodów pamięci; 
 • Opracowywanie w notatek i analiz nt. bieżącej sytuacji politycznej i ekonomicznej w Chorwacji; 
 • Opracowywanie notatek ad hoc na szczegółowe tematy związane z sytuacją polityczną i ekonomiczną w Chorwacji; 
 • Pomoc w przygotowywaniu danych do notatki kwartalnej i raportu rocznego placówki; 
 • Pomoc w opracowywaniu treści zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej placówki; 
 • Przygotowywanie tłumaczeń ad hoc na potrzeby placówki; 
 • Kontakt z chorwackimi mediami w zakresie prenumerat i abonamentów; 
 • Utrzymywanie bieżącej współpracy z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami przedsiebiorców oraz instytucjami odpowiedzialnymi za promocję handlu zagranicznego; 
 • Wykonywanie innych doraźnych poleceń przełożonych. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • Wykształcenie: 
 • -wyższe magisterskie lub równorzędne: ekonomiczne; filologiczne w zakresie języka polskiego/chorwackiego; stosunki międzynarodowe; prawo. 
 • Doświadczenie zawodowe: 
 • -powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego. 
 • Pozostałe wymagania niezbędne: 
 • -biegła znajomość języka polskiego i chorwackiego; 
 • -znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych; 
 • -zainteresowanie życiem polityczno-społecznym oraz gospodarką Chorwacji; 
 • -umiejętność zrozumiałego pisania oraz redagowania tekstów; 
 • -samodzielność i inicjatywa; 
 • -zorientowanie na osiąganie celów; 
 • -umiejętność pracy w zespole i komunikatywność; 
 • -odporność na stres. 

Wymagania dodatkowe: 

 • wysoka kultura osobista; 
 • znajomość dodatkowego języka obcego (preferowany j. angielski). 

Dokumenty i oświadczenia: 

 • CV ze zdjęciem; 
 • List motywacyjny; 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie w zakresie wykształcenia; 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia na końca ogłoszenia). 

 

Termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty w formie elektronicznej prosimy przesyłać do dnia 28 maja 2024 r. na adres mailowy: zagrzeb.amb.sekretariat@msz.gov.pl

W tytule wiadomości prosimy zawrzeć: „rekrutacja na stanowisko ds. polityczno-ekonomicznych”. 

Ambasada RP w Zagrzebiu zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami. 

Prosimy zainteresowane osoby o przesłanie zgłoszeń wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celach rekrutacyjnych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". 

15.05.2024

Firma Akrostal jest jednym z największych dystrybutorów stali jakościowej zatrudniającej ponad 200 pracowników. Wśród naszych odbiorców znajdują się największe firmy spośród takich gałęzi gospodarki jak przemysł lotniczy, samochodowy, armaturowy, stoczniowy, rolniczy oraz odlewniczy. Jesteśmy firmą o stabilnej pozycji na rynku z ponad 20 letnim doświadczeniem. 

Poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent ds. handlowych z językiem czeskim i/lub słowackim 

Opis stanowiska: 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 • bieżąca obsługa klientów firmy, 
 • realizacja zamówień, 
 • współpraca z odbiorcami towarów, 
 • korespondencja handlowa, 
 • rejestracja operacji logistycznych i tworzenie dokumentów z tym związanych, 
 • mile widziane pozyskiwanie nowych klientów. 

Wymagania: 

 • znajomość języka czeskiego i/lub słowackiego na poziomie min. B2, 
 • zamieszkanie w Poznaniu/okolicach lub gotowość do relokacji, 
 • zdolności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy, 
 • samodzielność, 
 • komunikatywność, 
 • wysoka kultura osobista. 

Oferujemy: 

 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, 
 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • pracę w biurze w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, 
 • umowę o pracę + system nagród, 
 • otwarty i zgrany zespół, 
 • dofinansowanie do karty sportowej. 

CV wraz z klauzulą RODO 

(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Akrostal dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).) 

Prosimy przesyłać mailowo na adres hr@akrostal.pl – pod tytułem „Asystent ds. handlowych z językiem czeskim i/lub słowackim” 

22.02.2024

Agencja marketingowa Sellap w Skawinie poszukuje od zaraz do swojego niewielkiego zespołu do pracy studenta od paru godzin do 20 godzin tygodniowo.

Wymagany język czeski lub słowacki pozwalający na komunikację telefoniczną ( poziom B) oraz biegła obsługa programu Office.

Praca w godzinach biurowych do uzgodnienia.

Tylko stacjonarnie w biurze.

Stanowisko - specjalista ds rozwoju rynków.

Doświadczenie niewymagane - szkolimy pracowników bez doświadczenia.

Osoba kontaktowa: Dagmara tel. 578617364 lub info@sellap.eu

6.02.2024

Kanclerz PAN ogłasza nabór na stanowisko specjalisty – 3/4 etatu w Gabinecie Prezesa, obsługa administracyjna PAN Oddziału w Krakowie

 • Miejsce pracy: ul. Św. Jana 28, 31-018 Kraków
 • Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 33 miesięcy (poprzedzona 3-miesięcznym okresem próbnym) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • współdziałanie w prowadzeniu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Oddziału;
 • współpraca z Kancelarią PAN we wszystkich sprawach dotyczących wypełniania zadań statutowych Akademii na terenie działalności Oddziału;
 • współdziałanie w sprawnym i terminowym realizowaniu wszelkich innych zadań związanych z zakresem działalności Oddziału;
 • administrowanie i redakcja strony internetowej Oddziału;  
 • koordynowanie przygotowywania opracowań statystycznych, analitycznych  i merytorycznych związanych z działalnością Oddziału;
 • przyjmowanie i archiwowanie korespondencji nadchodzącej do Oddziału. Załatwianie bieżącej korespondencji;
 • sporządzanie deklaracji w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych;
 • sporządzanie oraz realizacja zamówień towarów i usług związanych z działalnością Oddziału;  
 • współdziałanie w zakresie realizacji zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z obsługą działalności statutowej Oddziału (konferencje, sympozja, posiedzenia naukowe oraz wydarzenia popularyzujące naukę);
 • samodzielność w opracowaniu i obiegu dokumentów urzędowych oraz ich archiwizacji;
 • inne czynności zlecone przez przełożonego. 

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 4 lata stażu pracy,
 • doświadczenie w zakresie obsługi finansowo-księgowej, przynajmniej 2 lata,
 • umiejętności analityczne,
 • biegła obsługa programów komputerowych z pakietu MS Office,
 • dobre planowanie i organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie oraz komunikatywność i kreatywność w zakresie pracy w zespole,  
 • łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych. 

Mile widziane doświadczenie na stanowisku zbliżonym do ww. zakresu obowiązków. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykazanie doświadczenia i umiejętności spełniających kryteria. 

Zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. poprzez  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0b2e2aa802a0498097ea03e2fe3d2264 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz posiadane kwalifikacje/ uprawnienia.

Zastrzegamy sobie również prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku wyłonienia kandydata przed terminem ważności ogłoszenia.

Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.05.2024 r. 

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl 
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy;
 4. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 5. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 221 KP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do Akademii, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.05.2024 r.
 7. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione;
 8. w granicach i na zasadach opisanych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 9. zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Akademię. 

10.12.2023

Grupa Medialna MotoFocus Sp. komandytowa, wydawca branżowych portali motoryzacyjnych działająca w Polsce i w krajach Europy Centralnej, poszukuje osoby, która zajmie się:
Prowadzeniem bułgarskiego portalu grupy MotoFocus

Miejsce pracy: Praca zdalna

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Tłumaczenie oraz przygotowywanie artykułów do publikacji
 • Przetwarzanie otrzymanych materiałów PR
 • Dobór i obróbka zdjęć do tekstów
 • Dodawanie treści na strony internetowe (WordPress) oraz media społecznościowe
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, drukarniami, itd.)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Warunek konieczny - Znajomość języka bułgarskiego w stopniu bardzo zaawansowanym lub ojczystym
 • Znajomości środowiska WordPress oraz Facebooka
 • Rzetelności, skrupulatności i odpowiedzialności
 • Rozeznania w branży motoryzacyjnej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Prowadzenie portalu grupy MotoFocus w formie franczyzy bez wkładu finansowego na start
 • Pracę w swobodnej atmosferze dla profesjonalnej grupy 17 portali działających w Europie
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia w obszarze rynku motoryzacyjnego
 • Elastyczne godziny pracy - praca zdalna
 • Udział w szkoleniach i konferencjach

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: kamila.plawinska@motofocus.eu
W tytule maila proszę o dopisanie „Ogłoszenie o pracę MotoFocus”
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MotoFocus Alfred i Małgorzata Franke Spółka komandytowa moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

23.06.2023

Foundever™ jest globalnym liderem w branży customer experience (CX). Dzięki 170 000 współpracowników na całym świecie jesteśmy zespołem stojącym za najlepszymi rozwiązaniami dla +750 wiodących marek na świecie. Nasze innowacyjne rozwiązania CX i technologie są zaprojektowane tak, aby wspierać potrzeby operacyjne naszych klientów i dostarczać klientom bezproblemowe doświadczenia w najbardziej kluczowych momentach 

Do zespołu Foundever szukamy: Specjalisty/ki ds. obsługi klienta z j. słoweńskim 

Lokalizacja: Warszawa (po wdrożeniu możliwa hybryda) 

 

Do Twoich codziennych zadań będzie należało: 

 • Obsługa klienta w języku słoweńskim (połączenia przychodzące i wychodzące); 
 • Obsługa próśb klientów, takich jak modyfikowanie, anulowanie lub aktualizowanie istniejących zamówień; 
 • Przekazywanie klientowi ważnych aktualizacji dotyczące zamówień; 
 • Zarządzanie informacjami o koncie klienta. 

Czego od Ciebie oczekujemy ?: 

 • Język: Bardzo dobra znajomość języka słoweńskiego (C1); 
 • Doświadczenie: Świetnie jeśli masz w obsłudze klienta. Ale jeśli go nie masz, wszystkiego Cię nauczymy; 
 • Technologia: Umiejętność obsługi komputera; 
 • Osobowość: Entuzjastyczna i zmotywowana. Z umiejętnością koordynowania wielu zadań jednocześnie. 

Atutami będą: 

 • Skrupulatność I bycie dokładnym; 
 • Asertywność I umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; 
 • Umiejętność rozwiązywania problemów; 
 • Umiejętności miękkie. 

Warunki zatrudnienia: 

 • Rodzaj umowy zależy od Ciebie (Umowa o Pracę lub Umowa Zlecenie); 
 • Wynagrodzenie podstawowe + bonusy; 
 • Praca zdalna. 

Co może być jeszcze dla Ciebie ważne: 

 • Dofinansowanie zakupu okularów I wakacji; 
 • Program poleceń pracowniczych; 
 • Bony na różne okazje (święta, Dzień dziecka, etc.); 
 • Ubezpieczenie medyczne Medicover. 
 • Dofinansowanie karty Multisport. 

Zainteresowane osoby proszę o kontakt e-mailowy: iwona.kaminska@foundever.com lub telefoniczny 692 256 886

13.04.2023

Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Asystent/ka administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
 • ogólne wsparcie administracyjne Ambasady,
 • komunikacja telefoniczna i mailowa z interesantami i partnerami Ambasady,
 • pisanie pism urzędowych w języku polskim i chorwackim
 • uczestnictwo w organizacji spotkań, wydarzeń, wizyt koordynowanych przez Ambasadę
 • uczestnictwo w organizacji podróży służbowych i imprez,
 • uczestnictwo w koordynacji kalendarza i harmonogramu działań,
 • przygotowanie raportów, analiz i prezentacji,
 • przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym
 • wykonywanie tłumaczeń z/na język chorwacki
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka chorwackiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną,
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy,
 • umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły,
 • obowiązkowość i sumienność, dobra organizacja pracy,
 • znajomość protokołu dyplomatycznego będzie dodatkowym atutem
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w języku chorwackim na adres: croemb.warszawa@mvep.hr
Termin składania zgłoszeń: 24.04.2023

12.04.2023

W związku z rozwojem firmy CD Cargo Poland Sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko asystentka zarządu z językiem czeskim.

Zakres obowiązków:

 • tłumaczenie spotkań oraz korespondencji
 • organizacja i obsługa spotkań Zarządu oraz podróży służbowych
 • koordynowanie prawidłowego obiegu informacji w firmie
 • wyjazdy służbowe (około 1-2 w miesiącu do Czech)
 • samodzielne realizowanie zadań zleconych
 • bardzo dobra znajomość języka czeskiego
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w Katowicach, w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną

6.04.2023

Szanowni studenci, cały czas poszukuję talentu władającego językiem bułgarskim. Jeśli ten język nie jest Ci obcy i chcesz używać go w pracy a do tego chcesz by Twoja kariera miała naprawdę fajny start zapraszam do aplikowania na płatny staż w dziale HR dla cenionej w Krakowie korporacji.
Wmagane jest pomiędzy 25-40 godzin dostępności tygodniowo, elastyczne godziny, opcja hybrydowa, lukratywne korpo benefity.

Kontakt poprzez facebook

6.04.2023

Živjo!
Jeśli ktoś z Was szuka pracy z językiem słoweńskim, odezwijcie się do mnie na dlobermajer@devire.pl

4.04.2023

Praca słowacki / angielski
Dzień dobry! Firma, w której pracuję (Marketing Investment Group S.A.), poszukuje Specjalisty/-tki ds. komunikacji na rynek słowacki.
Wymagana biegła znajomość j. słowackiego (bardzo mile widziany poziom native) i angielskiego. Znajomość j. polskiego nie jest konieczna.
Jeśli jesteś osobą kreatywną, dobrze zorganizowaną, zwracasz uwagę na szczegóły, lubisz pracę zespołową i masz doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń oraz chcesz się rozwijać w tym kierunku pracując dla jednego z liderów branży modowej i obuwniczej w naszej części Europy, warto sprawdzić link i zgłosić swoją kandydaturę: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-komunikacji-na-rynek-slowacki-krakow,oferta...

4.04.2023

HR Intern with Bulgarian

Take your next career step with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity, and generations. Together, we are embarking on a journey where each and every one of us, individually and collectively, welcomes and celebrates individual differences.

Responsibilities

 • Delivering HR Service support to the HR community, business managers and employees according to defined Service Level Agreements
 • Processing HR requests related to multiple service lines for an assigned group of employees
 • Ensuring that systems and databases have up-to-date employee and organizational information with high data quality and accuracy, and providing reports where required

Requirements

 • Active student status
 • English and Bulgarian at min. B2 level
 • The ability to manage multiple demands on your time and to work in cross-functional teams
 • A collaborative, solution-focused approach and strong written and spoken communication skills
 • A proactive way of working to serve customers with a “can-do” attitude
 • Conversational knowledge of Romanian would be a plus
 • Experience in HR Shared Services for a global company, in an Employee Lifecycle role, will be a strong plus
 • Knowledge of SAP, MS Office, SNOW would be beneficial

What we can offer

 • Internships from 3 up to 12 months
 • Possibility of extension or conversion to Regular Employee
 • Stable employment in a company with a long history in innovation and technology
 • Collaboration with experienced experts in an international environment
 • Various benefits in kind, ranging from healthy lifestyle offerings to knowledge sharing, to teambuilding activities

Benefits:

 • Competitive salary
 • Modern Office in the City Center
 • Flexible working hours
 • Entertainment and leisure zones

LINK TO APPLY: https://talentplace.traffit.com/public/form...

3.04.2023

PRACA SERBSKI/SŁOWEŃSKI
Hej! Firma w której pracuje poszukuje osoby na stanowisko Video content analyst with Serbian i Video content analyst with Slovenian (dwa oddzielne stanowiska).
Praca jest lekka, przyjemna i pożyteczna. Wymagany jest wymieniony język + angielski.
Pracujemy tylko z biura (Kraków, Prądnik Czerwony, okolice ronda Barei).
Jest to idealna praca na tak zwany start, więcej szczegółów z przyjemnością podam w wiadomości prywatnej na facebooku

...

Oferty pracy w formie tekstowej prosimy wysyłać na adres administratora strony: tomasz.kwoka (at) uj.edu.pl

Oferty prezentowane będą co najmniej przez 2 miesiące od daty publikacji