Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Mirocha

asystent

asystent

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: piotr.mirocha@uj.edu.plpamirocha@gmail.com

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-5752-5890

profil w academia.edu

profil w ResearchGate

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 13.15 - 14.15

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii serbskiej (2014) i filologii chorwackiej (2016) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Ukończył także studia nauczania języka polskiego jako obcego (2018) w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ.

W 2021 r. obronił pracę doktorską pt. Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku napisaną pod kierunkiem dr. hab. Macieja Czerwińskiego, prof. UJ.

Od roku 2018 prowadzi zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Analiza dyskursów politycznych, zwłaszcza wspierana przy użyciu metod językoznawstwa korpusowego. Kulturowo i politycznie uwarunkowane użycia języka w nowoczesnej i współczesnej Europie Południowo-Wschodniej (m. in. w XIX-wiecznym nacjonalizmie serbskim, jugosłowiańskim socjalizmie realnym, procesach europeizacji w państwach postjugosłowiańskich). Semiotyka i społeczne uwikłanie architektury i przestrzeni miejskiej.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Wybrane artykuły:

  1. Полисемија српске лексеме "народ" и њене последице: пример "Начертанија" Илије Гарашанина, [w:] О вредностима у српском језику 2: зборник етнолингвистичких радова, red. D. Ajdačić, Beograd 2019, s. 96-110.
  2. Europa i jej wyobrażone granice w medialnym dyskursie chorwackim po 2012 roku, „Politeja” t. 16, 58(1)/2019, s. 153-171.
  3. Listy frekwencyjne jako narzędzie ewaluacji leksyki w podręcznikach do języka polskiego jako obcego: analiza i ocena podręcznika „Krok po kroku 1”, „Kwartalnik Polonicum” 31-32/2019, s. 38-46.
  4. Semiotics of the Ottoman bridge: between its origins and Ivo Andrić, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 24(1)/2019, s. 167-180.
  5. Językowy obraz pojęcia „DEMOKRACIJA” w języku chorwackim, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J.  Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 131-147.
  6. Die Genealogie des Titoismus: über die geschichtliche Entwicklung der Rhetorik Josip Broz Titos, [w:] Junge Slavistik im Dialog VI: Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz, red. A. Weigl, N. Nübler, K. Naumann, M. Völkel-Bill, S. Grahl, T. Lis, Hamburg 2017, s. 207-217.
  7. Dwa modele titoizmu: lingwistyczne badania nad ideologią realnosocjalistycznej Jugosławii, „Socjolingwistyka”, 31/2017, s. 149-162.
  8. Terytorium symboliczne w "Načertaniju" Ilii Garašanina: historyczna geneza symboliki i ukształtowanie semiotyczno-językowe, „Socjolingwistyka”, 2015 t. 29, s. 355-367.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak