Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewa Michalska

wykładowca

wykładowca

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 
e-mail: ewa.michalska@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury

Stacjonarny - wtorek 13.30-14.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Bohemistka, językoznawczyni, absolwentka filologii słowiańskiej UŚ w 1999 r. (z tytułem magistra); w latach 1999-2004 Studium Doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŚ (uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w 2005 r.). Od 2001 r. nauczycielka akademicka (nauczanie języka czeskiego oraz teoretycznych przedmiotów językoznawczych na kierunku filologia słowiańska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - lata 2001-2019, od 2020 r. dydaktyka języka czeskiego na filologii słowiańskiej w tut. Uniwersytecie Jagiellońskim (stanowisko wykładowcy).

W planach na najbliższą przyszłość – złożenie monografii habilitacyjnej na temat polskiej i czeskiej terminologii prawniczej w świetle teorii translacji oraz glottodydaktyki do recenzji wespół z otwarciem przewodu habilitacyjnego.

Zainteresowania naukowe

Mój obszar zainteresowań naukowych jest skupiony wokół problematyki juryslingwistyki (tj. tzw. lingwistyki prawniczej), ze szczególnym uwzględnieniem analizy kontrastywnej polskiej i czeskiej terminologii prawniczej. Interesuję się również językoznawstwem ogólnym, frazeologią, leksykologią oraz lingwistyką stosowaną. W przypadku lingwistyki stosowanej najbardziej interesują mnie te aspekty, które są w korelacji z dydaktyką języków obcych wespół z teorią przekładu.

Zainteresowania pozanaukowe

Interesuję się współczesną literaturą czeską oraz słowacką, a także geografią i sportem.

Wybrana bibliografia

Książki

 1. Michalska, E., 2014: Przekład i gramatyka jako elementy procesu glottodydaktycznego: na przykładzie nauczania języka czeskiego w Polsce, Praha: Verbum, 166 s., seria: Inovativnost ve vědě a v praxi; sv. 3.

Artykuły

 1. Michalska, E., 2009, Proces akwizycji języka czeskiego jako obcego u mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego [w:] Oświata i kultura na Podbeskidziu Tom V, Tradycja i współczesność. Folklor–Język–Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi K. D. Kadłubcowi. Praca zbiorowa pod red. D. Czubali i M. Miczki-Pajestki, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała, s. 323-332.
 2. Michalska, E., 2010, Vliv angličtiny na slovní zásobu češtiny po sametové revoluci v roce 1989, [w:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 375-383.
 3. Michalska, E., 2011, Modern Methods of Teaching Business Czech as a Foreign Language. How do we Teach Polish Students at the University of Bielsko-Biała [in:] Challenges for Foreign Philologies. Part 2: Interdisciplinarity and New Teaching Methods, (eds.) A. Będkowska -Kopczyk, L. Šarić, L. Pavera, Wyd. ATH Promix. Bielsko-Biała, s. 46-57.
 4. Michalska, E., 2012, Inovační metody výuky češtiny jako cizího jazyka v polském vysokoškolském prostředí, [w:] Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. 1, (red.) L. Pavera, I. Pospíšil a kol., Praha: Wyd. Verbum, s. 70-79.
 5. Michalska, E., 2013, Rola i znaczenie terminologii językoznawczej w procesie glottodydaktycznym, [w:] Słowo w kontekście, (red.) A. Knapik, W. Chłopicki i P. Chruszczewski, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "TERTIUM", s. 169-179, seria: Język a Komunikacja, 35.
 6. Michalska, E., 2016, Jazyk českých turistických nabídek 25 let po sametové revoluci - novodobý "soulad" nebo "chaos" v jazyce způsobený vlivem angličtiny?, [w:] Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 449-468, seria: Bohemica Posnaniensia, fasc. 14.
 7. Michalska, E., 2017, Rola i znaczenie modułu czeskiego i/lub słowackiego języka biznesu w procesie glottodydaktycznym, [w:] Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika/When Slovene language didactics meets poetry: Jože Lipnik's 80th anniversary, uredil/edited by M. Jesenšek, Maribor: Wyd. Univerzitetna založba Univerze, s. 63-75, seria: Zora, 119.
 8. Michalska, E., 2018, Les faux amis du traducteur w terminologii prawniczej o łacińskiej proweniencji (na materiale polsko-czeskim), [w:] Współczesny świat słowiański III, (red.) K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik a kol., ePub online, Praha: Verbum, s. 19-26.
 9. Michalska, E., 2018, Latinismy, galicismy a anglicismy v současné češtině – syntetický pohled na zdomácnělé a nově adaptované přejímky, [w:] Obcy czy inny w języku   i w literaturze czeskiej, (red. nauk.) M. Balowski, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, wyd. Pro, Poznań, s. 225-238.
 10. Michalska, E., 2019, Łacińskość (latinitas) jako rytuał w polskiej i czeskiej terminologii prawniczej, [w:] Świat i Słowo 33, nr 2/2019, red. M. Kopczyk, J. Wojciechowska,   Wyd. ATH, Bielsko-Biała, s. 259-269.