Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210906

Druga rekrutacja do programu Erasmus+

Data: 06.09.2021 - 17.09.2021

Informacje dotyczące II rekrutacji programu Erasmus+ (tylko semestr letni), która trwa w dniach 6–17 września 2021 r.

Koordynator programu Erasmus+: mgr Natalia Palich, natalia.palich@uj.edu.pl

 

Harmonogram II rekrutacji 2020/2021 (tylko semestr letni)

  1. Czas trwania II rekrutacji, składanie wniosków w dniach 6–17 września 2021 r.

  1. Ogłoszenie wyników i przyznanie uczelni w systemie USOSweb przez koordynatora: 20–24 września 2021 r.

  1. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora w systemie USOSweb: 27 września–1 października 2021 r.

 

Studenci ubiegający się o stypendium muszą spełniać warunki ujęte w Regulaminie wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ

 

Wymagania (wniosek w USOSweb):

   1. List motywacyjny zawierający plan naukowy pobytu, przedłożony opiekunowi naukowemu. Uwaga! Dokument należy przedłożyć odpowiednio wcześniej, aby opiekun miał czas na sporządzenie opinii.

   1. Opinia opiekuna naukowego wystawiona na podstawie listu motywacyjnego.

   1. Średnia ocen z systemu (minimum: 4,0).

   1. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia.

   1. Informacja o działalności naukowej oraz organizacyjnej.

Waga kryteriów:

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Komisję Instytutową.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Kandydatów wynosi 10 punktów, z czego: średnia ocen – maks. 5 punktów.; motywacja oraz plan naukowy wyjazdu – maks. 3 punkty.; działalność naukowa oraz organizacyjna – maks. 2 punkty.

 

Skład komisji kwalifikacyjnej:

    1. Zastępca dyrektora IFS ds. studenckich.

    1. Koordynator programu Erasmus+.

    1. Opiekun Koła Naukowego Slawistów.

    1. Pracownicy badawczo-dydaktyczni / dydaktyczni.

    1. Przedstawiciel/ka studentów