Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230227

Opcje wydziałowe w IFA

Data: 27.02.2023

Oferta opcji wydziałowych oferowanych przez IFA

Instytut Filologii Angielskiej UJ zaprasza na opcje wydziałowe:

1. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze, dr Agnieszka Fluda-Krokos, 30 godz. ćw., 3 ECTS (zajęcia w formie stacjonarnej Paderevianum, ul. Mickiewicza 9, dwie grupy)

Celami kursu są: zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i praktycznymi możliwościami wykorzystania systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz wyposażenie uczestników w kompetencje związane z wyszukiwaniem informacji, a także zwrócenie uwagi na przydatność systemów informacyjno-wyszukiwawczych w nauce i pracy. Ćwiczenia obejmują treści związane z systemami informacyjno-wyszukiwawczymi – od zagadnień związanych z językami informacyjno-wyszukiwawczymi, opracowaniem zasobów, poprzez budowanie zapytań i strategie wyszukiwania informacji, po selekcję otrzymanych w wyniku wyszukiwania danych, przy wykorzystaniu możliwości

  • grupa 1: wtorek 15:00-16:30, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403
  • grupa 2: wtorek 16:45-18:15, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403

 

2. Cyfrowe zasoby w pracy filologa, dr Agnieszka Fluda-Krokos, 30 godz. ćw., 4 ECTS (zajęcia w formie stacjonarnej Paderevianum, ul. Mickiewicza 9, dwie grupy)

Celami kursu są: zapoznanie studentów z cyfrowymi zasobami przydatnymi w pracy filologa i praktycznymi możliwościami ich wykorzystania oraz wyposażenie uczestników w kompetencje związane z wyszukiwaniem informacji w cyfrowych zasobach i zwrócenie uwagi na ich przydatność w nauce i pracy. Ćwiczenia obejmują treści związane z zasobami cyfrowymi dostępnymi on-line – od zagadnień związanych z platformami do ich udostępniania, opracowaniem zasobów, poprzez regulacje prawne dot. ich udostępniania, wyszukiwania oraz możliwości ich wykorzystania, a także problematykę oceny systemów informacyjno-wyszukiwawczych dedykowanych zasobom cyfrowym. Uzupełnieniem ćwiczeń będą wizyty studyjne w instytucjach tworzących i udostępniających zasoby cyfrowe.

  • grupa 1: poniedziałek 13:15-14:45, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403
  • grupa 2: poniedziałek 15:00-16:30, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403

Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej: mgr Karolina Kopacz, karolina.kopacz@uj.edu.pl