Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Magdalena Pytlak

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

telefon: 12 6632719

e-mail: magdalena.pytlak@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-0303-7162

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 13.15 - 14.15

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii słowiańskiej UJ (2005) oraz studiów doktoranckich afiliowanych przy Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową  UJ. W roku 2010 obroniła doktorat Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy" Fiodora Dostojewskiego. W Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ pracuje od 2008 roku.

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą translatologię oraz współczesną literaturę i kulturę bułgarską.
 
W latach 2008-2009 główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego pod kierownictwem prof. Marii Dąbrowskiej-Partyki.

Zainteresowania pozanaukowe

Tłumaczka literatury bułgarskiej.
Koordynatorka kilku projektów promujących kulturę bułgarską w Polsce, m.in. wystawy fotografii Vesseliny Nikolaevej (Miesiąc Fotografii 2008) oraz wystawy grafiki Stefana Kuncheva (DesignAttack Festival 2010). Autorka polskiej części projektu „Alphapretation Bulgaria", w której udział wzięli studenci IFS UJ (2012). Pomysłodawczyni oraz prowadząca warsztaty przekładu literackiego z języka bułgarskiego, wynikiem którego jest publikacja zbioru opowiadań Emila Andreewa Łomskie opowieści (wyd. Toczka, 2014).

Prywatnie – kocha poleniuchować  z książką w dłoni. Według niektórych, autorka najlepszej lutenicy robionej nad Wisłą.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają "Biesy" Fiodora Dostojewskiego, WUJ, Kraków 2013.

Wybrane artykuły:

 1. Obecne? Kino bułgarskie w Polsce po 2000 roku [w:] Bułgarystyka – tradycje i przyszłość// Българистиката – традиции и бъдеще, red. A. Kovacheva, P. Borowiak, Poznań 2020, s. 309-319.
 2. Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsce, “Przekłady Literatur Słowiańskich” t. 10, cz. 2, 2020, s. 25-34. 24.
 3. Przyszłość niemożliwa. Zapominanie i formy zapomnienia w Schronie przeciwczasowym Georgiego Gospodinowa, “Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU”, t. XVIII, 2022, s. 251-260.
 4. Kiedy marginalne staje się kluczowym. Pojęcie „(nie)przekładalność” w kontekście literatury i kultury bułgarskiej – rekonesans, “Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 14 (2019), z. 4., s. 259-268.
 5. Апология или деконструкция на мита? Визията за Българското национално възраждане в романа Възвишение на Милен Русков, "Език и Литература", 2017, No 1–2, 57–65.
 6. Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa Iz istorija na byłgarskija roman, „Przekłady Literatur Słowiańskich" t. 5, red. B. Tokarz, Katowice 2014, s. 217-239.
 7. "Физика на тъгата" Georgiego Gospodinowa – bułgarska tęsknota za powieścią?, „Studia Slavica", z. XVII/2, r. 2013, s. 189-196.
 8. Субектът номад в „Писма до Гаустин" на Г. Господинов. Между съвремието и историята [w:] Време и история в славянските езици, литератури и култури, ред. Ани Бурова et. al., Sofia 2012, s. 460-468.
 9. Polskie tłumaczki poza kanonem. Kilka uwag na temat zapomnianego przekładu Biesów Fiodora Dostojewskiego, „Przekładaniec" 2/2010, nr 24, Kraków 2011, s. 159-173.
 10. Polskie i bułgarskie realizacje sceniczne Biesów Fiodora Dostojewskiego. Kilka uwag o przekładzie intersemiotycznym [w:] Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 185-195.
 11. Obcy w języku obcym czyli problem przekładu stereotypów narodowych [w:] Język – komunikacja, red. K. Kleszcz, M. Krzempek, Opole 2008, s. 179-187.

 

Zobacz pełny spis publikacji