Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Aleksandra Hudymač

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

telefon: 12 6632703

e-mail: aleksandra.hudymac@uj.edu.plaleksandra.hudymac@gmail.com

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-6180-0560

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 10.30 - 11.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Podwójna absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego [Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, specjalizacja: słowacystyka (2004); Wydział Polonistyki, specjalizacja nauczycielska (2007)]. Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2005 r. kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta (od 2014). W 2011 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną: Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej.

Od 2005 r, pełni funkcję sekretarza międzynarodowego rocznika polsko-słowackiego „Kontakty" przy Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

Współpracuje z Festiwalem Conrada prowadząc spotkania z pisarzami czeskimi i słowackimi. 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania obejmują kulturę słowackiego i polskiego romantyzmu, ogólnie pojętą „dziewiętnastowieczność”, zagadnienie tożsamości narodowej Słowaków, romantyczną epistolografię słowiańską i teorię listu.

Koncentrują się również na problematyce dziewiętnastowiecznych dzienników podróży, badanych z użyciem kategorii wypracowanych przez geopoetykę i krytykę postkolonialną. 

Zainteresowania pozanaukowe

Zainteresowania okołonaukowe koncentrują się wokół kultury popularnej, namiętnej lektury komiksów i kryminałów (zwłaszcza retro) oraz quasi-regularnego prowadzenia bloga-nieporadnika na temat przygód matki-akademiczki; pozanaukowe zaś bez reszty skupiają się na próbie wyprowadzenia na ludzi Dwóch Synków (Michała, zwanego Zbójem i Macieja, zwanego Żabą). Na resztę, jako żywo, nie starcza czasu.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. „Wola ich ludzką jest, nasza – Boską". Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej, Kraków 2014, ss. 245.

 

Artykuły:

 1. Hudymač Aleksandra, Idylické stratégie vnímania skutočnosti. Laskomerského cesta na Východ, „Slovenská Literatúra” 2018, roč. 65 č. 2, s. 103-115.
 2. Hudymač Aleksandra, Podróże Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerskiego, [w:] Słowiańskie przyjemności 2. Przekraczanie granic, Kraków 2018, s. 9-22.
 3. Hudymač Aleksandra, Książka – medium transgresji, Druhé město Michala Ajvaza, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”: Biblioteki 2019, nr 9(12), s. 187-200.
 4. Hudymač Aleksandra, Spotkanie z Pavlem Rankovem: Festiwal Conrada 25 października 2018, „Kontakty” 2019, roč. 17, s. 125-129.
 5. Hudymač Aleksandra, Dramat w trzech aktach z epilogiem : przyczynek do miłosnej legendy epistolarnej epoki: o listach Sama Bohdana Hrobonia do Bohuslavy Rajskiej [w:] Střední Evropa Rudolfa Chmela: studie k 80. Narozeninám, Praha 2019, s. 117-135.
 6. Hudymač Aleksandra, Niepokojąca zmysłowość. Kobiety w dziennikach podróży Gustawa Zechentera-Lakomerskiego i Martina Kukučína, „Studia et Documenta Slavica” 2019, nr 1(7), s. 25-40.
 7. Hudymač Aleksandra, Niepokojący powab kontrastów: Gustava Zechentera Laskomerskiego podróż do Konstantynopola [w:] Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej : tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, red. M. Ivanová, A. Kobylińska, P. Pająk, Warszawa 2019, s. 261-285.
 8. Hudymač Aleksandra, Lekcje z Innego. Orient Gustava-Zechentera Laskomerskiego [w:] Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2020, s. 47-61.
 9. Hudymač Aleksandra, Czarnogóra wyobrażona? Dziennik podróży „V Dalmáci a na Čiernej hore” Martina Kukučína, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2020, nr 15, s. 109-122.
 10. Hudymač Aleksandra, Opowiadaczka, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 38 (3715), s. 88-91.
 11. Hudymač Aleksandra, Uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Jacka Balucha i dwusetlecie slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,  „Kontakty” 2020, nr 18, s. 178-182.
 12. Hudymač Aleksandra, Sympozjum słowacko-polskie w 50. rocznicę słowacystyki krakowskiej, „Kontakty” 2020, nr 18, s. 187-190.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak