Dyżur Dyrektora IFS UJ, prof. Macieja Czerwińskiego - 8.09.2020 r.

Termin: 08.09.2020
Dyrektor IFS UJ, prof. Maciej Czerwiński w dniu 8 września 2020 r. wyjątkowo będzie pełnić dyżur w godz. 14.00-15.30
Data opublikowania: 07.09.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka