Zakład Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 112, tel. 12 6632733 i pokój 116B, tel. 12 6632733

Kierownik

Wykładowcy

Lektorzy

Doktoranci

mgr Jagoda Gwioździk - literaturoznawstwo

mgr Wawrzyniec Kowalski - literaturoznawstwo

mgr Magdalena Maszkiewicz - literaturoznawstwo

mgr Piotr Mirocha - językoznawstwo

mgr Szymon Przeklasa - językoznawstwo

mgr Monika Skrzeszewska - językoznawstwo

mgr Aleksandra Wojtaszek - literaturoznawstwo