Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211129

Odszedł prof. Wiesław Boryś (1939 - 2021)

Data: 29.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 listopada 2021 roku w wieku 82 lat zmarł nasz Kolega, Przyjaciel i Profesor, prof. Wiesław Boryś, wybitny językoznawca i slawista, etymolog i leksykograf, wieloletni pracownik IFS UJ

Profesor Wiesław Boryś swoją karierę naukową rozpoczynał w Polskiej Akademii Nauk, najpierw w Zakładzie Językoznawstwa, a potem w Instytucie Slawistyki; był kierownikiem Pracowni Języka Prasłowiańskiego PAN. Od 1986 roku zatrudniony był w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej.

W swoich badaniach naukowych zajmował się historycznym językoznawstwem chorwackim i serbskim, dialektologią chorwacką i serbską (głównie kajkawską i czakawską) oraz polską, etymologią języków słowiańskich i rekonstrukcją języka prasłowiańskiego, a także kaszubszczyzną. Ostatnie lata poświęcił dialektom chorwackim, przede wszystkim kajkawszczyźnie.

Był autorem ponad 170 prac naukowych, w tym kikunastu książek i słowników. Wśród nich znalazły się opracowania poświęcone etymologii języka polskiego i kaszubszczyzny: Słownik etymologiczny języka polskiego, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I-VI (wraz z H. Popowską-Taborską) i Leksyka kaszubska na tle słowiańskim oraz dialektom chorwackim: Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rzeczowników, Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim. Był współautorem Słownika staropolskiego (t. IV-V) oraz Słownika prasłowiańskiego (współautor, t. I-VIII).

Był członkiem Międzynarodowej Komisji Etymologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz laureatem wielu nagród, m. in. Nagrody „Literatura na Świecie” (2005), Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza” (2007), Nagrody językoznawczej im. Kazimierza Nitscha Wydziału I Nauk Społecznych PAN (2008), Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii „Za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne” i Nagrody firmy Ina i Chorwackiego Klubu Kulturalnego w Zagrzebiu za propagowanie kultury chorwackiej na świecie za rok 2008.

Nekrolog na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Msza żałobna odbędzie się we wtorek, 7 grudnia 2021 r. o godz. 12.20 w Nowej kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie (kaplica przy ul. Powstańców). Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

 

Rodzinie i najbliższym zmarłego Instytut Filologii Słowiańskiej UJ składa szczere wyrazy współczucia.

Zdjęcie