Struktura organizacyjna

Od 1993 roku instytut dzieli się na cztery zakłady według kryterium językowego.