Studia stacjonarne

Studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Nasze specjalności to: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka i słowacystyka.