Zajęcia w IFS UJ w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja zajęć w IFS UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na kierunku filologia słowiańska planowana jest organizacja zajęć dydaktycznych w trybie mieszanym. Poniższe zestawienie przedstawia proporcje zajęć stacjonarnych i zdalnych w zależności od stopnia studiów oraz modułu specjalizacyjnego. Przedmioty, które nie zostały ujęte w obliczeniach są opisane osobno.

Dokładna informacja o formie prowadzenia zajęć z każdego przedmiotu zostanie zamieszczona na stronie IFS w terminie wyznaczonym przez Władze Uczelni.

I stopień
1 rok

Filologia bułgarska – 57% stacjonarnie, 28,5% zdalnie
Filologia chorwacka – 57% stacjonarnie, 28,5% zdalnie
Filologia czeska – 42,85% stacjonarnie, 42,5% zdalnie
Filologia słowacka – 57% stacjonarnie, 28,5% zdalnie
Filologia serbska – 57% stacjonarnie, 28,5% zdalnie

Zajęcia, które nie zostały ujęte w obliczeniach:

Opcja wolnego wyboru: 4 opcje stacjonarnie, 2 opcje zdalnie
Wychowanie fizyczne – według propozycji Studium WF

2 rok
Filologia bułgarska – 46,6% stacjonarnie, 33,3% zdalnie
Filologia chorwacka – 66,6% stacjonarnie, 13,33% zdalnie
Filologia czeska – 60% stacjonarnie, 20% zdalnie
Filologia słowacka - -
Filologia serbska – 40% stacjonarnie, 40% zdalnie

Zajęcia, które nie zostały ujęte w obliczeniach :

Opcja wolnego wyboru: 4 opcje stacjonarnie, 2 opcje zdalnie
Drugi język słowiański: język słoweński – zdalnie, język macedoński – stacjonarnie

Język zachodni – według propozycji JCJ
Język rosyjski - zdalnie

3 rok
Filologia bułgarska - -
Filologia chorwacka – 75% stacjonarnie, 8,33% zdalnie
Filologia czeska – 66,6% stacjonarnie, 16,66% zdalnie
Filologia słowacka – 83,33% stacjonarnie, 0 zdalnie
Filologia serbska – 83,33% stacjonarnie, 0 zdalnie

Zajęcia, które nie zostały ujęte w obliczeniach:

Opcja wolnego wyboru: 4 opcje stacjonarnie, 2 opcje zdalnie
Język zachodni – według propozycji JCJ
Język rosyjski - zdalnie

 

II stopień
1 rok

Filologia bułgarska, chorwacka, czeska, serbska, słowacka – 44% stacjonarnie, 11% zdalnie

Zajęcia, które nie zostały ujęte w obliczeniach:
Drugi język słowiański: język słoweński – zdalnie, język macedoński – stacjonarnie, język chorwacki od podstaw – zdalnie
Teoria literatury: stacjonarnie
Językoznawstwo ogólne: zdalnie

2 rok
Filologia bułgarska - -
Filologia chorwacka – 75% stacjonarnie, 0 zdalnie
Filologia czeska – 62,5% stacjonarnie, 12,5% zdalnie

Filologia serbska – 75% stacjonarnie, 0 zdalnie
Filologia słowacka – 75% stacjonarnie, 0 zdalnie

Zajęcia, które nie zostały ujęte w obliczeniach:

Drugi język słowiański: język słoweński - zdalnie, język macedoński - stacjonarnie, język czeski - stacjonarnie

Data opublikowania: 24.07.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka