Zebranie wyborcze przedstawicieli nauczycieli akademickich...

Zebranie wyborcze przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu doktora habilitowanego do Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ odbędzie się w środę, 22 lipca 2020 r. o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Dokumenty:

1. Zwołanie zebrań wyborczych

2. Przebieg zebrania wyborczego

3. Instrukcja głosowania na przedstawicieli do Rad Instytutów

Data opublikowania: 15.07.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka