Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240513
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

ERASMUS+ - II rekrutacja na semestr letni 2024/2025

Data: 13.05.2024

Komunikat dotyczący II rekrutacji na semestr letni 2024/2025 programu ERASMUS+

ERASMUS+ - II REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2024/2024

 • 13.05. - 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb

 • 28.05. - 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 • 11.06. - 17.06.2024 – procedura odwoławcza

 • 18.06. - 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

WYMOGI FORMALNE

 • deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską

 • status studenta lub doktoranta UJ

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 • średnia ocen za ostatni rok studiów lub

 • w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

 • wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

 • średnia ocen zostanie przeliczona wg wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100

 • w przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

DODATKOWA PUNKTACJA

 • stypendium Rektora (+15 punktów)

 • zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ (+15 punktów):

 • w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy)

 • w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe)

 • w stowarzyszeniach działających na Uczelni

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu USOSweb w sekcji Dla studentów.

Koordynator programu Erasmus+: Natalia Palich, natalia.palich@uj.edu.pl