Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2020

20201222
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Rekrutacja Erasmus+

Data: 22.12.2020

Informacje na temat rekrutacji do programu Erasmus+

Koordynator programu Erasmus+: Natalia Palich, natalia.palich@uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji: 

 1. Czas trwania I rekrutacji, składanie wniosków: 4 – 29 stycznia 2021.
 2. Ogłoszenie wyników i przyznanie uczelni w systemie USOSweb przez koordynatora: 30 stycznia – 10 lutego 2021.
 3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora w systemie USOSweb: 11 – 19 lutego 2021.

Studenci ubiegający się o stypendium muszą spełniać warunki ujęte w Regulaminie wyjazdów na
stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ

 
Wymagania (wniosek w USOSweb):

 1. List motywacyjny zawierający plan naukowy pobytu, przedłożony opiekunowi naukowemu. Uwaga! Dokument należy przedłożyć odpowiednio wcześniej, aby opiekun miał czas na sporządzenie opinii.
 2. Opinia opiekuna naukowego wystawiona na podstawie listu motywacyjnego.
 3. Średnia ocen z systemu (minimum: 4,0).
 4. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia.
 5. Informacja o działalności naukowej oraz organizacyjnej.

Waga kryteriów:

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Komisję Instytutową.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Kandydatów wynosi 10 punktów, z czego: średnia ocen – maks. 5 punktów.; motywacja oraz plan naukowy wyjazdu – maks. 3 punkty.; działalność naukowa oraz organizacyjna – maks. 2 punkty.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Zastępca dyrektora IFS ds. studenckich.
 2. Koordynator programu Erasmus+.
 3. Opiekun Koła Naukowego Slawistów.
 4. Pracownicy badawczo-dydaktyczni / dydaktyczni.
 5. Przedstawiciel/ka studentów
Pliki do pobrania
Kryteria kwalifikacji Erasmus+R