Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne w sprawie organizacji pracy oraz kształcenia w roku akad. 2020/2021 w związku z COVID-19

WYTYCZNE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ ORGANIZACJI PRACY W IFS UJ w semestrze zimowym 2020/2021

 

Wytyczne Dyrekcji IFS UJ:

 • - sale dydaktyczne będą dezynfekowane po każdych zajęciach, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ta sama grupa zostaje na kolejne zajęcia w tej samej sali. W związku z tym przerwy między zajęciami zostały wydłużone do 20 lub 30 minut. Proszę zwrócić na to uwagę w harmonogramie.
 • - Dopóki będzie pozwalać na to pogoda, proszę prowadzić zajęcia przy otwartych oknach. Kiedy się ochłodzi, prowadzący powinien zadbać o otwarcie okien bezpośrednio po zakończeniu zajęć, by sala mogła się przewietrzyć w czasie przerwy.
 • - Wykładowcy i studenci zobowiązani są do noszenia maseczek na korytarzach, można je zdjąć po zajęciu miejsca w sali wykładowej.
 • - Administrator budynku ma obowiązek oznakować  w salach miejsca, na których nie należy siadać. Na każdej sali znajdzie się także informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą w niej przebywać.
 • - Możliwość odbywania dyżurów on-line dotyczy także osób, które będą prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym.
 •  
 1. Wytyczne Dziekan WF dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym UJ w semestrze zimowym 2020/2021
 2. Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 5 października 2020 roku
 3. w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne
 4. Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19
 5. Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z dnia 14 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)
 6. Komunikat nr 22 Kanclerza UJ z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych)
 7. Ogólne rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 września 2020 r.

 

Data opublikowania: 18.09.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka