Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

20210705

Odszedł prof. Stanisław Stachowski (1930-2021)

Date: 05.07.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2021 roku w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Stanisław Stachowski, wybitny turkolog, slawista, językoznawca i leksykograf.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2021 roku w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Stanisław Stachowski, wybitny naukowiec, turkolog, slawista, językoznawca i leksykograf.

Prof. Stanisław Stachowski w roku 1951 rozpoczął studia slawistyczne w UJ w zakresie serbokroatystyki. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Doktoryzował się w 1967, na podstawie rozprawy o języku górnołużyckim w dziele Abrahama Frencla. W 1974 r. na stanowisku docenta został zatrudniony w Zakładzie Turkologii Instytutu Orientalistyki UJ. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1983, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992.

Był autorem kilkudziesięciu monografii naukowych, w tym m. in. poświęconych językom serbsko-chorwackiemu i górnołużyckiemu oraz turcyzmom w językach słowiańskich. Wśród nich można wymienić np.: Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim, 1961, Słownik do górnołużyckiego Katechizmu Warychiusza (1597), 1966, Studia nad chronologią turcyzmów w języku serbsko-chorwackim, 1967, Język górnołużycki w De originibus Sorabicae Abrahama Frencla (1693-1696), 1967, Wyrazy serbsko-chorwackie w Thesaurus Polyglottus H. Megisera (1603), 1969, Studia nad chronologią turcyzmów w języku bułgarskim, 1971, Fonetyka zapożyczeń osmańsko-tureckich w języku serbsko-chorwackim, 1973,  Słownik górnołużycki Abrahama Frencla (1693-1696), 1978, Türkische Lehnwörter im serbischen Dialekt von Pirot, 1992, Glosariusz turecko-polski, 2005, Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim, 2007, Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim, 2014.

Był członkiem kilku komisji naukowych PAN, a od 1990 także prestiżowej Societas Uralo-Altaica z siedzibą w Hamburgu. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym pism Folia Orientalia oraz Prace Językoznawcze. Zeszyty Naukowe UJ.

 

Naszym Kolegom, prof. Markowi Stachowskiemu i dr. Kamilowi Stachowskiemu, rodzinie i najbliższym zmarłego Instytut Filologii Słowiańskiej UJ składa szczere wyrazy współczucia.